Raport netB@nk: więcej klientów bankowości internetowej, mniej kart kredytowych

Na koniec III kwartału br. z bankowości internetowej aktywnie korzystało 9 milionów klientów indywidualnych. Według prognoz, liczba ta w kolejnych latach rosnąć może nawet o milion rocznie. Zwiększa się też wartość transakcji dokonywanych przez Internet. Z kont internetowych na co dzień aktywnie korzysta również ponad milion małych i średnich przedsiębiorstw. Od początku roku o ponad 10% spadła natomiast liczba kart kredytowych w portfelach Polaków – wynika z pierwszej edycji raportu netB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Na koniec III kwartału 2010r. liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła blisko 15,7 miliona osób. To o blisko 2 miliony więcej niż jeszcze pół roku temu. Liczba klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z bankowości internetowej dynamicznie wzrasta od kilku lat. Od końca 2006r. roku do końca III kwartału 2010r. wzrosła o ponad 5,5 miliona użytkowników, czyli o aż 110%. Z roku na rok populacja nowych użytkowników korzystających z możliwości jakie daje Internet do obsługi transakcji bankowych, jest coraz większa.

„Polacy coraz bardziej przekonują się do korzystania z bankowości przez Internet. Mają zaufanie do bezpieczeństwa tego kanału obsługi, doceniają jego szybkość, łatwość dostępu oraz przystępne ceny. Prognozujemy, że w kolejnych latach, liczba osób aktywnie wykorzystujących konta internetowe będzie rosła o milion rocznie.” – mówi Prof. Remigiusz Kaszubski, Dyrektor w Związku Banków Polskich – „ZBP będzie co kwartał przedstawiać dane dotyczące bankowości internetowej i płatności bezgotówkowych”.

Na koniec III kwartału 2010 r. liczba klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających możliwość korzystania z usług bankowości internetowej wyniosła blisko 1,6 miliona użytkowników, co stanowi wzrost w porównaniu do I kwartału bieżącego roku o ponad 8%. Wraz ze wzrostem sektora MSP, którego przedstawiciele szczególnie powinni zwracać uwagę na koszty i elastyczność działania, można dalej oczekiwać wyższej aktywności firm w korzystaniu z usług bankowości internetowej i odchodzenie od pieniądza gotówkowego. Możliwość szybkiego dostępu w każdej chwili do środków finansowych jest coraz bardziej doceniana.

„Najnowsze technologie, mobilność, wygoda i bezpieczeństwo, połączone prostotą. Tak w jednym zdaniu widzę stan bieżący i kierunek zmian w którym podąża polska bankowość internetowa. Motorem jej rozwoju jest oczekiwane obniżanie kosztów w porównaniu do działalności prowadzonej w tradycyjny sposób. Najbardziej efektywne są przedsięwzięcia, które automatyzują procesy realizowane na masową skalę, które są powtarzalne i tradycyjnie były obsługiwane przez ludzi. Oczekiwania klientów wpisują się i potwierdzają ten kierunek zmian realizowanych przez banki” – Antoni Hanusik, Przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banku Polskich.

Liczba kart debetowych w ostatnich latach systematycznie rosła. Od końca 2006r. do końca III kwartału 2010 liczba wyemitowanych kart wzrosła o około 5 milionów. Od początku bieżącego roku ta tendencja uległa zahamowaniu. Sektor bankowy wyciągnął wnioski po kryzysie i dokonuje szczegółowej analizy nowych klientów, jak również posiadanych portfeli klientów. W przypadku kart kredytowych nastąpiło wręcz odwrócenie trendu, liczba kart nie tylko przestała rosnąć, ale wyraźnie spadła na przestrzeni trzech kwartałów 2010r. o ponad 11%. Wydaje się, że liczba blisko 11 milionów kart kredytowych na koniec 2009r., nie zostanie szybko osiągnięta ponownie. Banki zareagowały na kryzys bardziej zdecydowanie. Kryteria, szczególnie finansowe, uległy zaostrzeniu i podlegają dokładnej analizie.

Dane za III kwartały 2010 r. wskazują wyraźny wzrost liczby transakcji zarówno kartami debetowymi jak i kredytowymi oraz równoczesny wzrost łącznej wartości wykonanych za ich pomocą płatności.

„Od lat powtarzamy, że bankowość internetowa oraz obrót bezgotówkowy są zdecydowanie tańsze i pozwalają oszczędzić mnóstwo czasu. Trzymanie pieniędzy w banku będzie też zawsze o wiele bezpieczniejsze, niż przechowywanie ich w domu czy noszenie przy sobie. Dziś mało kto płaci za telewizor czy tym bardziej samochód gotówką. Wykorzystujemy karty płatnicze lub robimy przelew. Mam nadzieję, że korzystanie z bezgotówkowych rozliczeń stanie się w niedalekiej przyszłości powszechne. Skorzysta na tym cała Polska gospodarka.” – podsumowuje Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

źródło/autor: Związek Banków Polskich

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu