Przejdź do treści

Motor Trade Company S.A. z prywatną ofertą akcji zmierza na NewConnect

Motor Trade Company S.A. (MTC), spółka z branży motoryzacyjnej planuje istotne zmiany w zakresie rozwoju spółki na polskim rynku. Pierwszym krokiem ugruntowania pozycji marki jest zapowiedź prywatnej oferty akcji dla kluczowych interesariuszy, spółka planuje pozyskać do 2 mln zł. Drugim posunięciem będzie debiut na NewConnect, który jest planowany na pierwszy kwartał 2011 roku.

Głównym celem rozwoju firmy MTC S.A. jest umocnienie rynkowej pozycji przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie rentowności działania oraz zagospodarowanie pojawiających się nowych obszarów rynkowych. Pozyskany z emisji kapitał, spółka ma zamiar wykorzystać na dywersyfikację oferty produktowej i usługowej poprzez wprowadzenie autoryzowanych usług serwisowych dla marek: Skoda, Chevrolet, oraz usług serwisowych i sprzedażowych dla marek Isuzu oraz SsangYong. W planowanych inwestycjach spółki, jest również utworzenie centrum dystrybucji używanych części zamiennych do samochodów marki SEAT.

„Jednym z celów strategicznych firmy jest stworzenie tzw. Salonu multimarkowego oraz świadczenie szeregu dodatkowych usług motoryzacyjnych o charakterze komplementarnym. Do końca marca 2011r. przewidujemy wdrożenie i realizację zdywersyfikowanej oferty, co zdecydowanie zapewni większą równowagę w sprzedaży. – powiedział Adam Magaczewski, prezes zarządu Motor Trade Company S.A. „Z oferty prywatnej akcji spółka planuje sfinansować m.in.: ofertę produktową oraz usługową poprzez uruchomienie autoryzowanych usług serwisowych i sprzedażowych, a także centrum dystrybucji części używanych dla marki SEAT” – dodał prezes.

„Auto – Service Adam Magaczewski”, którego działalność będzie kontynuował MTC S.A. jest firmą intensywnie rozwijającą się, co potwierdzają wskaźniki dynamiki sprzedaży oferowanych towarów i usług. W ciągu ostatnich lat firma odnotowała stały wzrost przychodów. Wartość przychodów spółki w latach 2008 – 2010 wykazuje tendencje wzrostową, w roku 2008 przychody wyniosły 3,7 mln zł., w 2009r. – 9,7 mln zł. , a w 2010r. do końca października 9,8 mln zł. Natomiast za cały 2010r. mają wynieść ok. 12,0 mln zł, co daje nam wzrost o 23,7% w stosunku do roku poprzedniego. We wszystkich okresach działalność była dochodowa. Lata 2008-2010 były dla firmy przede wszystkim okresem budowy marki i rynku, działania te stworzyły podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju działalności, po zmianie formy działalności już przez spółkę MTC S.A.

Długofalowy program rozbudowy spółki MTC pozwala oszacować prognozy na najbliższe lata inwestycyjne, czyli 2011 – 2012, i już w pierwszej kategorii: sprzedaż nowych samochodów, odnotujemy dynamiczną tendencję wzrostu sprzedaży o wartość 33,3%. W bilansie na zapowiedziane lata optymistycznie przedstawia się także dynamika sprzedaży usług serwisowych, sprzedaż samochodów używanych oraz sprzedaż części samochodowych co daje znaczny wzrost przychodów z tej linii biznesowej od 12,5% do 25% w skali roku.

źródło/autor: Alvero