Dodanie funkcjonalności zbliżeniowej wzmacnia pozycję Visa CodeSure jako najbardziej zaawansowanej technicznie karty płatniczej

Czołowy europejski system płatniczy Visa Europe, współpracujący z firmą Emue Technologies, poinformował na targach CARTES & IDentification 2010 w Paryżu o możliwości komercyjnego wdrożenia zbliżeniowej wersji Visa CodeSure – zintegrowanego rozwiązania obejmującego kartę płatniczą oraz system uwierzytelniania. Banki członkowskie Visa Europe otrzymują tym samym kompletne rozwiązanie w zakresie uwierzytelniania i płatności.

Dodanie funkcjonalności zbliżeniowej do karty – która również zawiera w sobie miniaturową klawiaturę umożliwiającą wprowadzenie kodu PIN i generowanie jednorazowych haseł przy transakcjach zdalnych – zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę jej użytkowników. Kartą można będzie płacić w tysiącach punktów handlowo-usługowych w Europie przyjmujących płatności zbliżeniowe, gdzie przy transakcjach niskokwotowych użytkownik karty jedynie zbliża ją do specjalnego czytnika, bez potrzeby wprowadzania kodu PIN.

Dzięki Visa CodeSure banki mogą teraz przejść od uwierzytelniania dwuczynnikowego do wszechstronnego rozwiązania wielokanałowego zapewniającego ochronę klienta w transakcjach zdalnych, niewymagających okazania karty (handel internetowy, transakcje telefoniczne, bankowość elektroniczna). Ważną cechą karty jest również łatwość obsługi: w trakcie procesu uwierzytelniania bezpieczny ośmioznakowy ekran alfanumeryczny prowadzi użytkownika za pomocą intuicyjnych wskazówek, zaś klawiatura o 12 klawiszach umożliwia dostęp do nawet dziesięciu różnych trybów uwierzytelniania.

Karty Visa CodeSure bardzo szybko zdobyły uznanie na rynku: pierwsze komercyjne wdrożenie ogłoszone zostało w listopadzie br. przez szwajcarski Cornèr Bank. Wcześniej miały miejsce liczne pilotaże przeprowadzane z udziałem szerokiej gamy partnerów, takich jak BarclayCard (Wielka Brytania), Yapi Kredi (Turcja), IW Bank (Włochy), CAL Bank (Izrael) oraz DKB (Niemcy).

Sandra Alzetta, szefowa działu innowacji w Visa Europe, powiedziała: „Rozwiązanie Visa CodeSure, którego ważną cechą jest weryfikacja tożsamości użytkowników kart, cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony banków. Obecne dodanie funkcji płatności zbliżeniowych za zakupy niskokwotowe wprowadza elastyczność i wygodę do naszego innowacyjnego systemu uwierzytelniania przy transakcjach zdalnych”.

Brendan McKeegan, prezes firmy Emue Technologies, powiedział: „Szukając najlepszych rozwiązań dla użytkowników Visa CodeSure, współpracowaliśmy z organizacją Visa Europe w ramach licznych programów pilotażowych, w trakcie których potwierdzono znaczenie możliwości wprowadzenia funkcjonalności zbliżeniowej – jako usługi dodatkowej. Umożliwiając dodanie funkcji zbliżeniowej zwiększamy potencjalne korzyści zarówno banków-wydawców kart, jak i ich użytkowników”.

Rozwiązanie Visa CodeSure wykorzystuje opracowaną przez firmę Emue technologię wzajemnego uwierzytelniania, w ramach której użytkownik karty – dzięki jednorazowemu kodowi uwierzytelniania – uzyskuje pewność, że rzeczywiście kontaktuje się z danym bankiem. Jedynie prawidłowy kod przechodzi etap weryfikacji i umożliwia wprowadzenie do karty kodu PIN oraz uzyskanie jednorazowego hasła dostępu do banku. Rezultatem jest więc bezpieczna, wzajemna weryfikacja tożsamości, dająca skuteczny oręż w walce z oszustwami w sieci, atakami typu „phishing” czy też z budzącymi zaniepokojenie branży praktykami manipulacji i wyłudzania za pośrednictwem telefonu.

Przy projektowaniu kart Visa CodeSure wykorzystano szereg dodatkowych rozwiązań technologicznych, umożliwiających np. złożenie bezpiecznego „podpisu” pod transakcją przelewu bankowości elektronicznej, czy też przechowywanie na karcie danych uwierzytelniających, dzięki którym jej użytkownik może potwierdzić tożsamość w kontaktach z kilkoma stronami (bank, instytucja sektora publicznego, sieć firmowa). Ważną cechą karty jest to, że nie przechowuje danych kodu PIN użytkownika, usuwając tym samym ryzyko dostania się ich w niepowołane ręce w przypadku kradzieży, a jednocześnie zwiększając możliwości elastycznej zmiany kodu PIN.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu