BSC Drukarnia Opakowań z sukcesem zakończyła pierwszą publiczną ofertę akcji o wartości ponad 50 mln zł

W dniu dzisiejszym Zarząd BSC Drukarni Opakowań dokonał przydziału 3 mln akcji serii H zaoferowanych inwestorom w ramach pierwszej oferty publicznej. Wpływy brutto z emisji wyniosły 52,5 mln zł. Oferującym akcje był DM IDM SA.

– Wejście na giełdę jest istotnym etapem w rozwoju BSC Drukarnia Opakowań – nie tylko ze względu na pozyskanie kapitału, który przyspieszy realizację ważnych dla nas inwestycji, ale też z uwagi na status spółki publicznej, istotnie podnoszący nasz prestiż w relacjach z dużymi, międzynarodowymi koncernami – podkreśla Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

W publicznej ofercie akcji spółki zostały objęte wszystkie oferowane akcje. Inwestorzy instytucjonalni nabyli 2,25 mln akcji, natomiast w transzy otwartej przydzielono 750 tys. akcji.

– Odnotowywaliśmy duże zainteresowanie ofertą wśród inwestorów instytucjonalnych. Z uwagi jednak na niestabilną sytuację na rynku oczekiwali wyższego dyskonta, co przełożyło się na niższy poziom ceny emisyjnej w ofercie. Mniejsza ilość pozyskanych środków nie wpłynie na zakres realizacji naszych planów inwestycyjnych – będziemy posiłkować się wypracowywanym przez spółkę zyskiem oraz finansowaniem dłużnym, poprzez kredyt czy obligacje – wyjaśnia Janusz Schwark.

Za pozyskane z emisji środki BSC Drukarnia Opakowań zamierza przejąć i dofinansować drukarnię fleksograficzną o profilu etykiet samoprzylepnych oraz przekształcić firmę zależną BSC Etykiety w wyspecjalizowany zakład dostarczający opakowania dla branży farmaceutycznej. Spółka będzie także rozwijać segment wysokomarżowych opakowań premium, co umożliwią inwestycje w linie technologiczne oraz rozbudowę zakładu, pozwalając na dalsze udoskonalenie jakości nadruku, skrócenie czasu procesu oraz redukcję kosztów.

– Jestem przekonany, że uda nam się zrealizować wszystkie nasze plany, co przełoży się na wzrost wartości firmy. Mam nadzieję, że inwestorzy, którzy zdecydowali się powierzyć nam swój kapitał, będą usatysfakcjonowani i pozostaną z nami na dłużej – dodaje Janusz Schwark.

BSC Drukarnia Opakowań zakończyła I półrocze 2010 r. zyskiem netto w wysokości 7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 46,2 mln zł. Prognozy na 2010 r. zakładają osiągnięcie 14,1 mln zł zysku netto (wzrost o 33,3 proc. w stosunku do 2009 r.) oraz 101,1 mln zł przychodów (wzrost o 21,2 proc. w ujęciu rok do roku). W 2011 r. wyniki te mają ulec dalszej poprawie – zysk netto wyniesie 15,1 mln zł, zaś przychody osiągną poziom blisko 110 mln zł.

źródło/autor: Agencja Support

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu