Wolontariat pracowniczy w Polsce i na świecie

Rozwój kompetencji zawodowych oraz pasji pracowników w roli wolontariusza w świetle międzynarodowych praktyk – to temat konferencji, którą zorganizowało 1 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. W konferencji wzięło udział blisko siedemdziesięciu przedstawicieli polskich firm, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i pracowników naukowych.

Jakie działania związane z wolontariatem pracowniczym są charakterystyczne dla polskich firm? A jak to wygląda w innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii? Czym różni się wolontariat akcyjny od kompetencyjnego?  Jakie korzyści odnoszą firmy angażujące się w projekty wolontariackie? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadali paneliści konferencji i wspólnie z uczestnikami analizowali scenariusze rozwoju wolontariatu pracowniczego w Polsce. 

„Wolontariat rozwija się często w firmie drobnymi krokami. Zaczyna się od pojedynczych projektów, które nagłaśniane inspirują innych do dalszego działania” – o rozwoju wolontariatu pracowniczego opowiada Pani Jadwiga Czartoryska Prezes Fundacji Orange.

Jak firma może zachęcać swoich pracowników? Oprócz opowiadania o ciekawych akcjach, wyróżniania i nagradzania szczególnie zaangażowanych pracowników, firma może aktywnie wspierać projekty. „W jednym z fundacyjnych programów pracownicy-wolontariusze uczą dzieci w szkołach jak bezpiecznie korzystać z internetu.” – dodaje Jadwiga Czartoryska  –  „Także, raz w roku podczas Dnia Fundacji, który jest jednocześnie Dniem Wolontariusza nagradzamy pracowników odznaką ‘Razem dla innych’. Od pięciu lat prowadzimy też program grantowy wspierający najciekawsze projekty wolontariackie organizowane przez pracowników TP i Orange. Stworzyliśmy też narzędzia pomagające wciągać pracowników do działania: o wolontariackim zaangażowaniu naszych pracowników piszemy na blogu korporacyjnym oraz na Orange Community –   wewnętrznym portalu całej grupy opisującym zaangażowanie pracowników w różnego rodzaju działania społeczne.”

W pierwszej części spotkania Marina Pevzner Hennessy, która reprezentowała organizację Business in the Community z Wielkiej Brytanii, przedstawiła inspirujące case study wolontariatu pracowniczego. W ujęciu brytyjskim wolontariat w firmach jest postrzegany przede wszystkim jako inwestycja w człowieka. Z jednej strony korzystają z niej beneficjenci pomocy, którym pracownicy firm umożliwiają odkrycie i rozwinięcie różnych umiejętności, co podnosi ich wartość na rynku pracy. Z drugiej strony to inwestycja HR w samych pracowników, którzy dzięki takim formom pomocy rozwijają lub ćwiczą własne kompetencje w różnych dziedzinach, takich jak: komunikacja, obsługa klienta, zarządzanie czasem czy umiejętności mentoringu i nauczania.

W jednym z projektów, przeprowadzonym przez Virgin Group & Job Centre Plus, którego celem było podniesienie aspiracji i dostarczenie narzędzi aplikującym o pracę młodym ludziom, jeden z wolontariuszy firmy Virgin określił swoje doświadczenie słowami: „Niesamowite było zdać sobie sprawę, że jeden dzień tak bardzo wpłynął na ich życie.” Z kolei beneficjent tego projektu podsumował – „Nie myślałem, że mogę podjąć taką pracę, teraz wiem, że mogę i wiem już jak o nią aplikować.”

Business in the Community aranżuje wizyty liderów biznesu w najbardziej potrzebujących społecznościach, zachęcając firmy do długofalowego zaangażowania na ich rzecz. Niektóre projekty są bardzo atrakcyjne, a kreatywność biorących w nich udział beneficjentów np. uczniów szkół, zadziwia najwyższych rangą menadżerów. Zaangażowanie kadry menedżerskiej przynosi również widoczne zwiększenie aktywności wolontariackiej pracowników. – „Praca na rzecz społeczności lokalnej to nie jest już przekazanie jej gotówki, ale zaangażowanie własnych umiejętności osobistych i zawodowych w budowanie lepszej jej przyszłości” – podsumował jedną z takich wizyt, manager PricewaterhouseCoopers.

„Wolontariat ma wiele twarzy.” – podkreślała Marina Pevzner Hennessy – „Ale zwłaszcza teraz, podczas recesji, firmy pytają ‘jaki jest zwrot z naszej inwestycji?’.” BITC od trzech lat pracuje nad pozyskaniem danych na ten temat. Z przeprowadzonych badań wynika, że jednym z głównych elementów takiego „zwrotu inwestycji” jest wzrost poczucia dumy z firmy, zwiększenie motywacji do pracy czy też bardziej efektywne budowanie zespołu niż w przypadku innych form takich jak wyjazdy integracyjne. Okazało się też, że pracownicy zaangażowani w programy społeczne są do 20 % bardziej wydajni od pozostałych. O 70% wzrasta ich przywiązanie do firmy w momencie kiedy wiedzą, że pracodawca angażuje się w działania społeczne. Są też częściej  gotowi do trwałego związania się z firmą  (wzrost nawet o 87%).  To wszystko przekłada się na oczywiste oszczędności. Yorkshire Water – jedna z 850 firm, z którymi współpracuje BITC –   wyliczyła, że dzięki programowi wolontariackiemu w ubiegłym roku zaoszczędziła ponad £60,000 na kosztach szkoleń i rozwoju pracowników.

Przede wszystkim jednak Marina Pevzner Hennessy przekonywała, że silne społeczności są dobre dla biznesu. Dlatego na przykład w Wielkiej Brytanii wolontariat realizowany jest w godzinach pracy – w przeciwieństwie do innych krajów, na przykład USA czy Polski, w której działania takie bardzo często realizowane są w czasie wolnym pracowników. „Zakładamy, że programy wolontariackie powinny być ściśle związane z firmą i wpisywać się w strategię biznesową.” – dodaje Marina Pevzner Henessy – „To wynika z głębokiego przekonania, że   odpowiedzialny biznes jest bardziej dochodowy.”

W drugiej części konferencji, w debacie na temat różnic pomiędzy wolontariatem w Polsce i w Wielkiej Brytanii wzięła udział Ewa Krupa z Fundacji Orange, która wskazała różnorodność form wolontariatu w jednej z najbardziej aktywnych w tym temacie polskich korporacji – Grupy TP.

Następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji i instytucji publicznych, takich jak Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”, Muzeum Powstania Warszawskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki RP (z programem „Moje boisko Orlik 2012”),  które stworzyły ofertę współpracy dla biznesu i pole do działania dla pracowników-wolontariuszy. Wszystkie przedstawione aktywności w dziedzinie kultury i sportu mają charakter międzypokoleniowy. Organizacje zapraszają do wolontariatu zarówno najmłodszych, jaki i dorosłych członków społeczności.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele firm realizujących w Polsce programy wolontariatu pracowniczego między innymi: Citi Handlowy, E.Wedel, Provident, Kredyt Banku i Warty, RWE, Polskiej Telefonii Cyfrowej oraz firm zainteresowanych wolontariatem pracowniczym, a także pracownicy organizacji pozarządowych i socjolodzy.

Dużym sukcesem na konferencji była akcja mikołajkowa na rzecz dzieci. Zebrane upominki pozwoliły organizatorom na obdarowanie nie tylko podopiecznych warszawskich świetlic środowiskowych Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”, ale również dzieci z terenów powodziowych w Sandomierzu. 

Partnerem Konferencji o wolontariacie pracowniczym była Grupa TP, a partnerem merytorycznym  Business in the Community.

źródło/autor: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu