Obroty energią elektryczną w sobotę i niedzielę (11-12 grudnia 2010 r.) na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii wyniosły łącznie 77 753 MWh

W ostatnią sobotę i niedzielę (tj. 11 i 12 grudnia 2010) łączne obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniosły 77.753 MWh.

W okresie 11 miesięcy 2010 roku łączny obrót na RDN wyniósł 6.355.057 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009 był wyższy o 3.533.663 MWh (wzrost o 125,24 % r/r). Średni miesięczny wolumen we wspomnianym okresie wyniósł 577.732,45 MWh, przy odnotowanym minimum w czerwcu – 385.351 MWh i maksimum w październiku 1.011.046 MWh.

Cena średnia ważona wolumenem dla okresu 11 miesięcy 2010 roku wyniosła 195,23 PLN/MWh i była wyższa od ceny w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,14 PLN.

Rozwój RDN – najstarszego na giełdzie rynku nastawiony jest na integrację z sąsiadującymi z naszym rynkiem rynkami Skandynawii, Czech, Słowacji i w przyszłości także Niemiec. Już 15 grudnia br. członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot będą mogli handlować energią elektryczną na trans-granicznym połączeniu stałoprądowym 600 MW – SwePol („kabel szwedzki”) w oparciu o tzw. mechanizm „Market Coupling”, poprzez Rynki Dnia Następnego na obu giełdach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu