Grupa Sygnity partnerem Konsorcjum Smart Power Grids – Polska

WINUEL S.A., spółka wchodząca w skład Grupy Sygnity, została partnerem Konsorcjum Smart Power Grids – Polska, którego celem jest rozwój innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz narzędzi aplikacyjnych, technologicznych, pomiarowych, komunikacyjnych i decyzyjnych.

Liderem Konsorcjum Smart Power Grids – Polska jest Politechnika Wrocławska. Poza WINUEL S.A., partnerami konsorcjum zostały również: Apator S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Instytut Problemów Jądrowych oraz Politechnika Opolska.

Członkowie Konsorcjum wraz z Partnerami opracują koncepcję rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych, przesyłowych i dystrybucyjnych w Polsce oraz narzędzi wykorzystywanych do ich optymalizacji. Będą również prowadzić prace badawcze i rozwojowe umożliwiające realizowanie idei inteligentnych sieci w praktyce i określą ogólne zasady eksploatacji tych sieci. Zadaniem Konsorcjum będzie również prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej oraz komercjalizacja wypracowanych wyników badań i rozwiązań technologicznych.

„Jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej będzie bezpieczeństwo energetyczne w Europie” – mówi Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu Sygnity S.A. – „Restrukturyzacja polskiego sektora energetycznego staje się więc szczególnie istotną kwestią. Wyłącznie konsekwentna, długofalowa polityka energetyczna, spójna z rozwojem sieci energetycznych w Unii Europejskiej umożliwi niezbędną do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego redukcję CO2. Członkostwo w Konsorcjum Smart Power Grids – Polska umożliwia więc Grupie Sygnity nie tylko rozwijanie kompetencji w sektorze Utilities (istotne z punktu widzenia naszych Klientów), ale również aktywny udział w wypracowaniu koncepcji oraz narzędzi prowadzących do redukcji kosztów i zużycia energii w Polsce.”

Koncepcja inteligentnych sieci (tzw. smart grid) powstała w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia w zakresie deficytu pierwotnych zasobów energii oraz zbyt niskiej efektywności jej wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania. Wykorzystanie technologii IT w sieciach energetycznych umożliwia optymalizację kosztów wytworzenia i dystrybucji energii elektrycznej, zwiększenie efektywności obsługi Odbiorców i Prosumentów oraz umożliwia zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także odnawialnej.

Spółka WINUEL, która w styczniu 2011 połączy się ze spółką Sygnity, posiada już w swojej ofercie grupę rozwiązań klasy Smart Metering opracowaną wspólnie z IBM. To pierwszy polski pakiet oprogramowania klasy Smart Metering. Umożliwi on inteligentne zarządzanie energią w ponad 15 milionach gospodarstw domowych w Polsce. Obie firmy będą wspólnie oferować pakiet oprogramowania Smart Metering na rynku.

Oprogramowanie Smart Metering oparte jest na architekturze SOA wykorzystującej komponenty programowania firmy WINUEL oraz rozwiązanie IBM WebSphere. Rozwiązanie umożliwia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, jak i klientom końcowym zarządzanie zużyciem energii poprzez szczegółowy i dokładny monitoring w czasie rzeczywistym. Dzięki temu operatorzy będą mogli mierzyć pobór energii oraz wystawiać klientom rachunki na podstawie rzeczywistego zużycia energii. Obecnie rozliczenia finansowe oparte są na danych szacunkowych, co wydłuża proces ich przygotowywania oraz sprawia, że rozliczenia są mniej dokładne. Wspólne rozwiązanie Smart Metering Winuel SA i IBM Polska może działać na platformach każdego operatora bez ograniczeń, co sprawia, że może być zaimplementowane nie tylko na rynku polskim, lecz również w innych krajach.

„Smart Metering umożliwia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i klientom końcowym zarządzanie zużyciem energii poprzez szczegółowy i dokładny monitoring w czasie rzeczywistym” – mówi Adam Orzech, dyr. Generalny Pionu Utilities w Grupie Sygnity i jednocześnie prezes WINUEL S.A. – „Dzięki temu nie tylko sprzedawcy będą mogli mierzyć pobór energii oraz wystawiać klientom rachunki na podstawie rzeczywistego zużycia energii ale także i użytkownicy zyskają możliwość bieżącej kontroli kosztów jej wykorzystania. Nie zapominajmy, że wdrożenie koncepcji Smart Grid podniesie też bezpieczeństwo energetyczne nas wszystkich.”

Konsorcjum Smart Power Grids – Polska powstało dzięki rekomendacji Honorowego Komitetu Założycielskiego, w skład którego weszli: Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Henryk Majchrzak, prezes PSE Operator, Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Mateusz Morawiecki, prezes BZ WBK.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu