Agroliga Group PLC z sukcesem zakończyła emisję o wartości 1 mln euro

Agroliga Group PLC zarejestrowana na Cyprze spółka holdingowa działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę była mlecznego – zakończyła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 1 mln EUR. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowych maszyn produkcyjnych oraz modernizację kompleksu hodowlanego. Kapitał pozyskany od Inwestorów stanowi 42 procent środków przeznaczonych na te inwestycje. Agroliga planuje debiut na rynku NewConnect w I kwartale 2011 roku. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

Inwestorzy objęli 51.260 akcji, które stanowią 16,67 procent udziałów w kapitale zakładowym Agroliga Group PLC.

– „Wskaźnik P/E przy ustalonej w prywatnej ofercie cenie Akcji Nowej Emisji wynosił poniżej 5, nie dziwi nas zatem olbrzymie zainteresowanie inwestorów. Chętnych było znacznie więcej niż oferowanych akcji, jednak zdecydowaliśmy się nie zwiększać puli akcji oferowanych, ponieważ nie chcemy dalszego rozwodnienia akcjonariatu. Pozyskując 1 mln Euro realizujemy swój cel, którym było sfinansowanie jednej trzeciej niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Przeznaczymy je na zakup nowej linii produkcyjnej oraz zwiększenie pogłowia krów mlecznych. Łączna wartość obu tych inwestycji wynosi ponad 3,6 mln euro, z czego 2,6 mln euro pochodzić będzie ze środków własnych Agroliga Group. Sądzimy, że wysokość kapitałów własnych, dotychczasowe wyniki finansowe oraz realistyczne prognozy przekonały Inwestorów, że warto nam zaufać. Teraz czekamy na debiut na rynku NewConnect, zakładamy, że nastąpi on na początku 2011 roku.” – mówi Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów i współzałożyciel Agroliga Group PLC.

 Spółki zależne Agroliga Group PLC od początku działalności generują wysoki poziom przychodów ze sprzedaży oraz stale rosnący zysk netto. Na koniec 2009 r. spółki te wypracowały 2,4 mln EUR przychodów ze sprzedaży oraz blisko 530 tys. EUR zysku netto. Na koniec bieżącego roku Grupa prognozuje osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 4.478 mln Euro oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie 1.326 tys. EUR.

– „Planujemy stopniową zmianę struktury naszych przychodów. Zależy nam na zwiększeniu produkcji oleju słonecznikowego oraz mleka i mięsa. W tych dwóch branżach widzimy potencjał wzrostu. Jeśli chodzi o uprawę zbóż, to do 2014 r. jej udział w przychodach zostanie ograniczony do mniej niż 15 procent.” – mówi Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów Agroliga Group PLC.

PLAN INWESTYCYJNY

źródło/autor: Public Image Advisors

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu