Kurs akcji ED invest S.A – bardzo atrakcyjny i niedoszacowany

Ed invest S.A. warszawski deweloper od 27 października 2010 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych podtrzymuje ambitne prognozy finansowe. Spółka osiągnęła doskonałe wyniki finansowe za III kw. br. a jej akcje zostały wysoko wycenione przez analityków DM BOŚ S.A.

Na tej podstawie oraz ze względu na zwiększone zainteresowanie klientów ofertą spółki i wysoki stopień zaawansowania prac budowlanych zarząd ED invest S.A. ocenia aktualny kurs akcji za niedoszacowany a przez to bardzo atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakresu zaawansowania realizacji naszych projektów budowlanych oraz wysokiego poziomu zainteresowania klientów naszą ofertą. W ostatnich 2 – 3 miesiącach odnotowujemy zwiększony napływ klientów. Te czynniki potwierdzają, że nasza oferta jest tzw. „strzałem w dziesiątkę” i cieszy się ponad przeciętnym popytem na rynku.” – komentuje Zofia Egierska, Prezes Zarządu ED invest S.A. – „Dlatego mogę stwierdzić, że bieżący kurs akcji spółki jest bardzo atrakcyjny a obecne wahania kursu nie mają żadnego uzasadnienia w rzeczywistej kondycji firmy. Przypomnę tylko, że wycena (metodą mieszaną), sporządzona przez analityków DM BOŚ S.A. wyniosła 10,13 PLN.” – dodaje Zofia Egierska.

Zarząd spółki potwierdza, że obecnie prowadzone są negocjacje ze spółką SADIE Investments, które zmierzają do efektywnego wykorzystania zgormadzonego kapitału i wygenerowania atrakcyjnego zysku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu