Unikalna lokata na długie okresy w Meritum Banku

Dzienna kapitalizacja odsetek oraz zmienne oprocentowanie zależne od wysokości stawki WIBOR 6M – to cechy nowego produktu depozytowego zaproponowanego przez Meritum Bank. Oprocentowanie lokaty składa się ze stawki WIBOR 6M powiększonej o 1 punkt procentowy dla okresu 24 miesięcy oraz o 1,1 pp. dla depozytu na 36 miesięcy.

Obecne oprocentowanie dwuletniej lokaty wynosi 5,04%, natomiast trzyletniej – 5,14%. Wysokość oprocentowania będzie zmieniać się co kwartał, wraz ze zmianami stóp procentowych.

Nowa oferta Meritum Banku jest unikatowa na rynku. Długoterminowe depozyty są w ofercie wielu banków, lecz zazwyczaj mają stałe oprocentowanie oraz brak dziennej kapitalizacji. Tylko niektóre banki oferują lokaty na 24 miesiące z dzienną kapitalizacją odsetek, lecz o oprocentowaniu stałym. Przewagą lokat „Meritum Zysku w Internecie” jest dzienna kapitalizacja odsetek i oprocentowanie zmienne, skorelowane z WIBOR-em.

„Na rynku panuje dość zgodne oczekiwanie, że Rada Polityki Pieniężnej będzie podnosić stopy procentowe. Rosnąć będzie więc także stawka WIBOR. W tej sytuacji klienci są obecnie mniej skłonni zakładać depozyty o oprocentowaniu stałym na długie okresy, bo obawiają się, że nie wykorzystają korzystnego trendu rynkowego – stopy procentowe pójdą w górę, a klienci będą mieć środki zamrożone na lokatach niżej oprocentowanych. Dlatego, aby zachęcić klientów do zakładania depozytów długoterminowych, proponujemy im unikalną lokatę z dzienną kapitalizacją odsetek, której oprocentowanie będzie rosło wraz ze wzrostem stawki WIBOR. Dzięki rozwiązaniu, które proponujemy, korzyści płynące ze spodziewanego wzrostu stóp procentowych nie ominą klientów Meritum Banku.” – mówi Piotr Stankiewicz, Kierownik ds. Produktów Depozytowych i Lokacyjnych Meritum Banku.

Lokatę Meritum Zysku w Internecie z dzienną kapitalizacja odsetek można założyć na dwa okresy: 24 i 36 miesięcy. Założenie lokaty możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej Meritum Banku, bez konieczności posiadania rachunku w Meritum.

Dzięki dziennej kapitalizacji odsetek, efektywne oprocentowanie lokat „Meritum Zysku w Internecie” jest wyższe niż na standardowych lokatach. Każdego kolejnego dnia oprocentowanie liczone jest od kwoty powiększonej o odsetki z dnia poprzedniego. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującą ordynacją podatkową, nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych. Każdy Klient może założyć dowolną liczbę lokat z dzienną kapitalizacją, przy minimalnej kwocie lokaty ustalonej na 3 tys. zł, a maksymalnej na 10 tys. zł.

Zmiana oprocentowania lokaty następuje na początku każdego kwartału kalendarzowego według stawki WIBOR 6M, opublikowanej na dwa dni robocze przed końcem kwartału kalendarzowego.

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to stawka oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Ustalany jest w każdy dzień roboczy na podstawie ofert złożonych przez 16 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. Banki zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia.

Więcej informacji na temat oferty depozytowej Meritum Banku na stronie www.meritumbank.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu