Blue Tax Group S.A.: Nowe umowy w ramach współpracy Grupy Firm Doradczych

15. października 2010 roku Blue Tax Group S.A. poinformowała o modyfikacji strategii działania Spółki, która zakłada budowę silnej Grupy Firm Doradczych świadczących i wzajemnie rekomendujących uzupełniające się względem siebie usługi konsultingowe dla przedsiębiorstw. Nowa strategia zaowocowała już zawarciem istotnych umów na realizację usług świadczonych przez Blue Tax Group S.A.

Od początku grudnia 2010 roku Spółka Blue Tax Group S.A. zgodnie z założeniami dotyczącymi zmiany strategii działania, w ścisłej współpracy z Domem Maklerskim WDM S.A. zawarła istotne umowy ze spółkami planującymi w najbliższym czasie pozyskanie zewnętrznych inwestorów o charakterze udziałowym.

W myśl wzajemnej rekomendacji usług, Blue Tax Group S.A. przeprowadzi proces przekształcenia Emporium, Median Polska, ZOO Centrum – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne. Ponadto Blue Tax Group S.A. przygotuje dla nich prezentacje inwestorskie i sporządzi wycenę tych przedsiębiorstw.

„Współpraca, jaką zawiązała nasza Spółka z Domem Maklerskim WDM S.A. wyraźnie przekłada się na efektywne, wzajemne rekomendowanie usług konsultingowych. Świadczy to o słusznie podjętej decyzji związanej z budową silnej Grupy Firm Doradczych. Wierzymy, że nasza współpraca z Domem Maklerskim WDM S.A. sukcesywnie będzie się rozwijać.” – mówi Mirosław Stanisławski, Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A.

„Pierwotnie do Grupy Firm Doradczych należała także Spółka Public Image Advisors S.A. Jednak nasza współpraca nie przełożyła się na żadne konkretne efekty.” – dodaje Prezes Stanisławski.

Umowy podpisane na początku grudnia przełożą się na wyniki Finansowe Spółki Blue Tax Group S.A. w 2011 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu