Kolejne wdrożenie

Pod koniec listopada zakończyło się kolejne wdrożenie systemexpo.pl, internetowego systemu obsługi imprez targowych. System będzie wykorzystany do obsługi targów gifts exclusive organizowanych corocznie w Warszawie dla przedstawicieli branży artykułów promocyjnych. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opracowuje firma Promo Expo.

– Pierwsze testy systemu zostały zakończone sukcesem. Nasz klient, organizator imprez targowych nie tylko wygenerował kilkaset formularzy w ramach wdrożenia ale po jego zakończeniu wskazał kilka istotnych funkcji mających usprawnić komunikację pomiędzy uczestnikami targów a ich organizatorem – mówi Marzena Ziarkowska, marketing manager systemexpo.pl

System jest kompleksowym narzędziem do raportowania i zlecenia realizacji zamówień w firmie obsługującej poszczególne imprezy targowe. Można go wykorzystywać również do mniejszych projektów seminaryjno-kongersowych. Projekt odpowiada na potrzeby organizatorów imprez targowych w zakresie usprawnienia działań związanych z organizacją targów od strony obsługi wystawców, zwiedzających i mediów oraz zmniejszenia kosztów prowadzenia takiej obsługi oraz na potrzeby wystawców, zwiedzających i mediów w zakresie usprawnienia procesu rejestracji i innej obsługi mogącej być przeprowadzaną zdalnie podczas przygotowywania imprez targowych.

– systemexpo.pl zmniejsza do minimum obciążenie wystawcy koniecznością wypełnienia olbrzymiej ilości formularzy. Dodatkowo jest platformą komunikacyjną zarówno z wystawcami, zwiedzającymi, jak i z dziennikarzami. Pierwsze wdrożenie zaskoczyło nas olbrzymią funkcjonalnością – mówi Beata Jankowska, PR Manager targów gifts exclusive.

Kolejne wdrożenia planowane są w grudniu br.

www.systemexpo.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu