Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się książka „Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce”. Jest to pierwsza polska publikacja na temat zarządzania strategicznego w organizacjach non profit. Autor analizuje proces tworzenia strategii uwzględniający specyfikę tego sektora i przedstawia własny model mający na celu zwiększenie efektywności zarządzania.

Do kogo skierowana jest książka?

„Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla dwóch grup odbiorców. Pierwszą z nich są założyciele, fundatorzy, członkowie organów statutowych organizacji pozarządowych i osoby kierujące organizacjami – menedżerowie trzeciego sektora. Po lekturze niniejszej pracy zdobędą oni wiedzę dotyczącą współczesnych propozycji zarządzania strategicznego takimi organizacjami. Dodatkowo, dzięki zamieszczonym wynikom badań sektora, będą mogli się zapoznać z tym, jak zarządzanie strategiczne jest realizowane przez polskie organizacje non profit, a także skorzystać z opisanych metod diagnozy organizacyjnej, zapoznając się z ich wynikami, lub na podstawie opisów metody – sami ją zastosować, uwzględniając charakter własnych organizacji.

Drugą grupę odbiorców stanowią pracownicy naukowi oraz studenci nauk o zarządzaniu, którzy znajdą tutaj współczesną wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, szczególnie zarządzania strategicznego w trzecim sektorze. Zaprezentowane wyniki analiz oraz zakreślone luki badawcze i proponowane obszary przyszłych badań mogą stać się inspiracją do naukowej aktywności tych grup odbiorców.”

Czytamy we Wstępie do publikacji.

Co znajdziemy w książce?

Książka obejmuje:

  • zarys charakterystyki organizacji trzeciego sektora – przykładowe klasyfikacje, cele i definicje organizacji non profit, rozmiary trzeciego sektora w Polsce i na świecie w świetle dotychczasowych badań,
  • analizę współczesnego dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie organizacji trzeciego sektora, proponowane dotychczas modele procesu zarządzania strategicznego,
  • zagadnienia konkurencyjności w trzecim sektorze,
  • metody analizy otoczenia i wnętrza organizacji oraz ich zastosowanie w sektorze non profit,
  • opis perspektyw rozwojowych i głównych kierunków przyszłych badań w zakresie zarządzania organizacjami non profit.

„Autor udowadnia możliwość zastosowania narzędzi zarządzania strategicznego dla organizacji non profit i to jest istotą pracy. (…) Organizacje te uczą się analiz strategicznych, bo zdają sobie sprawę z ich użyteczności, ale nie są nastawione na konkurencję, tylko na współpracę, alianse, relacje partnerskie. Analizy empiryczne są bardzo mocną stroną pracy. (…)Układ jest starannie przemyślany. Książka oparta jest na bogatej i najnowszej literaturze z zakresu organizacji i zarządzania, w tym przede wszystkim zarządzania strategicznego. Sposób argumentacji i erudycja Autora (…) zasługują na podkreślenie jako ważny walor recenzowanej pracy. Próba scharakteryzowania tych wszystkich aspektów jednym zdaniem prowadzi do bardzo wysokiej oceny książki we wszystkich jej obszarach”.

Prof. dr hab. Grażyna Gierszewska,

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

  • Autorzy: Jarosław Domański
  • Format: A5, s. 324, oprawa twarda
  • ISBN: 978-83-7526-752-5
  • Cena: 89,90 zł
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu