Sukces emisji Votum S.A.

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – zakończyła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji. Cena emisyjna akcji wynosiła 3,8 zł i była na tyle atrakcyjna, że ilość i wartość złożonych w ofercie zapisów przekraczała ilość akcji oferowanych. W najbliższym czasie Zarząd VOTUM S.A. poda datę debiutu na rynku głównym GPW. Szczegółową informację o ilości i wartości zapisów oraz o poziomie redukcji w poszczególnych transzach spółka poda po uzyskaniu dostępu do systemu ESPI. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie i rozwój dwóch podmiotów zależnych.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów naszej pierwszej publicznej emisji akcji. Zainteresowanie inwestorów emisją było duże, m.in. ze względu na ciekawą strategię rozwoju i potencjał wzrostu spółki. Emisja została skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych, do których adresowane było 48 % emisji oraz do naszych pracowników – w ich transzy do objęcia było 40% emisji. Warto przy tym zwrócić uwagę, że akcje pracownicze zostaną objęte umową lock-up, która będzie wyłączała możliwość ich sprzedaży przez okres 6 miesięcy od daty ich dopuszczenia do obrotu. Środki z emisji przeznaczymy głównie na dofinansowanie spółek zależnych – VOTUM-RehaPlus S.A. oraz VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. w Brnie. Dodatkowo na ten cel przeznaczymy 2,5 mln zł ze środków własnych.” – mówi Dariusz Czyż, Prezes Zarządu Votum S.A.

Votum S.A. została laureatem dwóch prestiżowych programów dla przedsiębiorców, uzyskując tytuły: „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Diament Forbesa 2011”. „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy. Ma on na celu promowanie etyki w prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast Diamenty Forbesa to coroczny ranking polskich przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Certyfikaty zostaną wręczone podczas uroczystych spotkań laureatów z organizatorami konkursów.

źródło/autor: Votum

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu