Petrolinvest wierci w Kazachstanie

Zarząd Petrolinvest SA informuje, że po przeprowadzeniu dodatkowych analiz potencjału geologicznego struktury Shyrak znajdującej się na koncesji OTG w Kazachstanie oraz wyników rozpoczętego odwiertu, Petrolinvest podjął decyzję o wznowieniu prac wiertniczych na odwiercie Shyrak 1. Zasoby prognostyczne struktury Shyrak oszacowane zostały przez niezależnego eksperta McDaniel & Associates na 311 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Należąca do Petrolinvestu spółka zależna w Kazachstanie – OilTechnoGroup wznowiła prace wiertnicze na odwiercie Shyrak 1 zlokalizowanym na największej koncesji Petrolinvestu w Kazachstanie. Celem odwiertu jest przebadanie obiektu poszukiwawczego w warstwach podsolnych o wymiarach 20 km na 4 km.

Prace przy odwiercie Shyrak 1 zostały wznowione po dokonaniu przez Petrolinvest oraz doradców spółki dodatkowych analiz geologicznych potwierdzających, że wykonywany odwiert umożliwi dotarcie do obiektu poszukiwawczego typu rafowego o wysokim prawdopodobieństwie bardzo dobrych właściwości zbiornikowych. Obecnie odwiert doprowadzony został do głębokości ponad 1300 m. Finansowanie prac wiertniczych zostało zapewnione w wyniku podniesienia kapitału Petrolinvestu i środków finansowych zapewnionych przez głównego akcjonariusza spółki – Prokom Investments SA.

Mogę dziś z przyjemnością poinformować, że Petrolinvest wznowił działalność operacyjną w Kazachstanie. Wyniki przeprowadzonych przez nas analiz struktury Shyrak oraz odwiertu Shyrak 1 były bardzo pozytywne i stąd decyzja o kontynuowaniu tego odwiertu. W wykonanej dotychczas części odwiertu stwierdzono silne objawy gazu i ropy naftowej co dodatkowo potwierdza perspektywiczność całej struktury, a także właściwą lokalizację samego odwiertu. – powiedział Bertrand Le Guern, Prezes Zarządu Petrolinvest S.A.

Jednocześnie Zarząd Petrolinvest informuje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami w sprawie zawarcia umowy typu farm-out określającej zasady współpracy przy poszukiwaniu i eksploatacji węglowodorów na strukturze Shyrak.

Niezależny audytor firma McDaniel & Associates Consultants zgodnie z międzynarodowymi standardami szacowania zasobów (Petroleum Resources Management System) oszacował dla obiektu Shyrak zasoby prognostyczne w ilości 311 mln bbl ekwiwalentu ropy naftowej.

Wiercenie wykonuje firma Saipem S.p.A, należąca do włoskiego koncernu energetycznego Eni S.p.A. Saipem posiada ogromne doświadczenie w pracach wiertniczych prowadzonych w Kazachstanie.

Struktura Shyrak jest jedną z głównych struktur węglowodorowych zlokalizowanych na terenie największej koncesji Petrolinvest w Kazachstanie – OTG. W ramach tej samej koncesji prowadzone są prace przygotowawcze w celu rozpoczęcia odwiertów na strukturze Koblandy, które wykonywane są w ramach współpracy prowadzonej przez Petrolinvest i francuski koncern paliwowy Total.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu