itelligence świadczy usługi Telewizji Polskiej

Firma itelligence wygrała przetarg na optymalizację uprawnień oraz przydziału licencji wraz z segregacją uprawnień w systemie SAP w TVP S.A. Celem projektu jest zwiększenie kontroli bezpieczeństwa danych oraz optymalne wykorzystanie posiadanych licencji SAP w TVP S.A. Z rozwiązania SAP korzysta w TVP S.A. ponad 3 800 użytkowników. Projekt potrwa do czerwca 2011.

TVP S.A. podzieliła projekt optymalizacyjny na 3 etapy. Pierwszy z nich obejmie analizę obecnego stanu przydziału uprawnień w systemie SAP. Zadaniem ekspertów itelligence będzie także określenie optymalnej liczby licencji na potrzeby TVP S.A. oraz opracowanie korzystnych kosztowo propozycji pakietów licencyjnych.

W drugim etapie itelligence przeprowadzi szczegółową analizę uprawnień w celu określenia potencjalnych konfliktów w obszarze przydziału uprawnień. itelligence zaproponuje również procedury organizacyjne ograniczające ryzyko nadużyć. Jednym z efektów tej części projektu będzie Matryca SoD (Segregation of Duties). Określa ona funkcje krytyczne w przedsiębiorstwie, które nie powinny być łączone, a co się z tym wiąże wskazuje uprawnienia w systemie SAP, które nie powinny być nadawane temu samemu użytkownikowi.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa segregacja uprawnień jest jednym z kluczowych narzędzi kontroli wewnętrznej. Główną regułą segregacji uprawnień jest przydzielanie krytycznych funkcji w przedsiębiorstwie więcej niż jednej osobie. Celem tego rozdziału jest zapobieganie nadużyciom i błędom.

Po akceptacji zaproponowanych procedur organizacyjnych ograniczających ryzyko nadużyć, w trzecim etapie projektu eksperci itelligence wesprą pracowników TVP S.A. w realizacji tych procedur.

– Korzystamy z rozwiązania SAP od 2000 roku. W ciągu 10 lat liczba użytkowników wielokrotnie wzrastała, zmieniały się też ich uprawnienia w systemie. Zdecydowaliśmy się więc na optymalizację uprawnień i licencji. Ponieważ zwracamy szczególną uwagę na procedury bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej, opracowanie zasad segregacji uprawnień było dla nas bardzo istotne. – mówi Małgorzata Fabijańska-Wąsik, zastępca dyrektora Biura Finansów TVP S.A.

W przetargu publicznym zorganizowanym przez TVP S.A. wzięło udział 6 firm. itelligence spełniło wszystkie wymogi formalne zdefiniowane przez TVP SA. Kluczowe wymagania obejmowały m.in. posiadanie wiedzy i doświadczenia w podobnych projektach, referencje oraz udział przy segregacji uprawnień przynajmniej u jednego klienta, u którego z rozwiązania SAP korzysta min. 400 użytkowników.

– Jestem bardzo dumny z tego, że itelligence wygrało ten przetarg. Telewizja Polska doceniła nasze kompetencje i doświadczenie. Wyniki przetargu pokazują, że jesteśmy jedną z bardzo niewielu firm w Polsce, która może realizować tak zaawansowane projekty. – powiedział Maciej Bortkiewicz, Kierownik Działu Service Desk w itelligence Sp. z o.o.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu