GoAdvisers SA wyróżniony w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010

Spółka GoAdvisers SA zdobyła wyróżnienie w regionalnym etapie konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii dynamicznie rozwijająca się firma. Ideą projektu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Konkurs Liderzy Innowacji i Rozwoju składa się z dwóch etapów, w których laureaci wyłaniani są na poziomie regionalnym oraz ogólnokrajowym. Tegoroczna, trzecia już, edycja zostanie zakończona w grudniu br. ogłoszeniem wyników ogólnopolskich. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, NBP, GPW, PARP oraz urzędy marszałkowskie.

„Przyznanie nam tytułu <<Dynamicznie rozwijającej się firmy>> jest dla nas dużym wyróżnieniem. Konkurs sygnowany jest patronatem głównych instytucji państwowych co podkreśla jego rangę, dlatego też tym bardziej cieszymy się ze zdobytego tytułu.” – mówi Bartosz Zalewski, Wiceprezes Zarządu GoAdvisers SA. „W naszej kategorii ocenie podlegała dynamika wzrostu przychodów oraz zysku netto w trzech ostatnich latach. Natomiast podstawę końcowej klasyfikacji stanowiła średnia arytmetyczna z ww. zestawień”- komentuje.

Spółka GoAdvisers SA konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju angażując się w nowe projekty. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem Giełdowego Domu Maklerskiego – dokumenty o przyznanie licencji na prowadzenie działalności maklerskiej zostały złożone do KNF pod koniec września br. Spółka rozbudowuje również swój portfel inwestycyjny, w ostatnich dniach listopada została zawarta umowa inwestycyjna ze spółką ASSG wspierającą kompleksową obsługę sprzedaży. GoAdvisers SA uczestniczy również w procesie wprowadzenia na rynek NewConnect jednej z pierwszych brytyjskich spółek Avtech Avation & Engineering PLC, która zadebiutuje w I kw. 2011 roku.

GoAdvisers SA od maja 2009 roku notowana jest na rynku NewConnect. Spółka świadczy usługi doradcze z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz inwestycji VC/PE realizowanych w ramach funduszu venture capital. Łączna wartość projektów, w których uczestniczyło GoAdvisers, w tym również projektów unijnych, wynosi 800 mln euro.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu