Chmiel, słód i serwery – czyli przepis na smaczne piwo

Firma Studio Usług Komputerowych PS-Info powstała w marcu 1997 roku. Od 13 lat funkcjonuje w branży informatycznej oferując kompleksowe rozwiązania programowe i sprzętowe dla firm. Wśród klientów PS-Info znajdują się firmy produkcyjne, usługowe oraz instytucje edukacyjne. Jedną z nich jest Danish Malting Group Polska Sp. z o.o., należąca do duńskiego koncernu specjalizującego się w produkcji słodu.

Firma Danish Malting Group Polska Sp. z o. o. z Sierpca oraz Słodownia Sp. z o.o. w Strzegomiu są czołowymi producentami słodu browarnianego w Polsce. Od chwili założenia w 2004 roku odgrywają znaczącą rolę w branży browarniczej w Polsce. Produkują jasny słód typu pilzneńskiego i monachijskiego oraz przygotowywany według specjalnej receptury prażone słody karmelowe oraz słód barwiący, różniące się kolorem i aromatem.

Szybkość, z jaką zmieniają się realia gospodarcze, rosnąca konkurencja, zwiększające się tempo rozwoju oraz coraz krótszy czas na podejmowanie decyzji sprawiają, że podstawowym warunkiem efektywności i skuteczności zarządzania jest posiadanie sprawnie funkcjonującego systemu informatycznego. Większość firm, niezależnie od profilu działalności, posiada już infrastrukturę informatyczną wspierającą ich funkcjonowanie.

Kluczową rolę w produkcji słodu odgrywa skuteczne zarządzanie logistyką dostaw surowców. Istotne jest również zagwarantowanie dostawcom kwalifikowanych nasion siewnych, zapewniających wysokie plony i surowiec spełniający rygorystyczne normy jakościowe.

Pozyskanie właściwej ilości surowca o odpowiednich parametrach jakościowych wymaga koordynacji i sprawnego zarządzania wieloma procesami oraz procedurami biznesowymi i prawnymi. W przypadku firm działających na większą skalę realizacja tych zadań rodzi potrzebę wdrożenia dobrze funkcjonującego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz logistykę dostaw. Od stabilności i niezawodności infrastruktury informatycznej zależy funkcjonowanie całej firmy – mówi Agnieszka Kanty, Członek Zarządu z DMGP Sp. z o.o. z Sierpca.

Do zarządzania procesem produkcji słodu w firmie Danish Malting Group Polska firma PS-Info opracowała i wdrożyła autorski system sieciowy o nazwie Fraktal. Od koordynacji procedur zawierania kontraktów na dostawy surowca, przez automatyzację przyjęć surowca z wykorzystaniem procesora wagowego, zarządzanie procesem produkcji, aż po logistykę dystrybucji i złożony system raportowania – system Fraktal umożliwia zarządzanie większością procesów biznesowych związanych z produkcją słodu.

Z uwagi na fakt, iż Danish Malting Group Polska przez długi czas wykorzystywało rozwiązania jednego z A-brandów, dużym wyzwaniem dla PS-Info było przekonanie firmy do rozwiązań rodzimej produkcji. Zadecydowała elastyczność firmy ACTION w zakresie oferowanych konstrukcji oraz konkurencyjność cenowa serwerów Actina Solar.

Serwery Actina Solar pozwoliły nam zdobyć istotną przewagę konkurencyjną. Elastyczność firmy ACTION w zakresie dostarczonych rozwiązań i ich przystępna cena zadecydowały ostatecznie o naszym zwycięstwie w przetargu – mówi Dariusz Skowyrski ze Studia Usług Komputerowych PS-Info. Tam, gdzie konkurencja mogła zainstalować jedynie 8 dysków SAS lub proponowała macierze zewnętrzne, my – bazując na serwerach Actina Solar – mogliśmy ich zamontować 10 – dodaje.

Dużym przedsięwzięciem było zmigrowanie wszystkich danych firmy DMG Polska, włącznie z migracją danych z SAP-a do NAV Dynamics, z dotychczasowego systemu informatycznego na nowy system Fraktal. Zmiana lokalizacji cennych firmowych zasobów zawsze wiąże się z ryzykiem.

System Fraktal, wspiera następujące procesy biznesowe:

 • Zawieranie kontraktów na dostawy z producentami surowca (rolnikami) – Dostawcami,
 • Ewidencjonowanie dostaw surowca (automatyzacja przyjęć z wykorzystaniem procesora wagowego, ewidencja i walidacja ocen laboratoryjnych surowca)
 • Zawieranie kontraktów nasiennych z Dostawcami,
 • Ewidencjonowanie dystrybucji nasion siewnych,
 • Zarządzanie zapasami zakupionego surowca i wyprodukowanych wyrobów finalnych (gospodarka magazynowa),
 • Zarządzanie procesem produkcji (planowanie produkcji, ewidencja: partii produkcyjnych, laboratoryjnych analiz surowca, analiz międzyoperacyjnych, laboratoryjnych analiz wyrobu finalnego, etc)
 • Zarządzanie jakością wyrobów finalnych (ewidencja atestów, identyfikowalność wyrobów – z jakiego surowca, od jakiego dostawcy i kiedy wyprodukowano określoną partię produkcyjną)
 • Logistyka dystrybucji (planowanie sprzedaży, ewidencja kontraktów z Odbiorcami, zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw wyrobów finalnych, „paszportyzacja” – zbór kompletnych informacji o wyrobie finalnym, zautomatyzowane wydania wyrobów z magazynów z wykorzystaniem procesora wagowego).
 • Rozbudowany moduł raportowania na potrzeby kontrolingu zakupów i sprzedaży w formie przyjaznej dla operatorów i kadry zarządzającej. Dodatkowo dołączony kreator „własnych” raportów dla każdego użytkownika umożliwiający zdefiniowanie raportu w dowolnej postaci i dalszej obróbki w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Automatyzacja wymiany informacji z Dostawcami surowców i Odbiorcami wyrobów finalnych z wykorzystaniem poczty elektronicznej MS Exchange.
 • Współpraca polegająca na wymianie danych z systemem finansowo-księgowym (Dynamics NAV, Jet Reports, inne).

W ramach infrastruktury informatycznej firm Danish Malting Group Polska Sp. z o. o. oraz Słodownia Sp. z o.o. funkcjonują:

 • serwer główny – Actina Solar 202 X2:2-procesorowy, 10 dysków SAS, 4GB RAM, na bazie systemu Microsoft SBS w wersji Premium, a w nim AD, Exchange, serwer plikowy.
 • serwer bazodanowy – Actina Solar 202 X2: 2-procesorowy, 10 dysków SAS, 8GB RAM, na bazie systemu Windows Server Standard 64-bit, a w nim SQL Standard 2008.
 • serwer terminalowy – Actina Solar 202 X2: 2-procesorowy, 4 dyski SAS, 4GB RAM, na bazie systemu Windows Server Standard.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu