Agencja AM Art-Media rozpoczęła współpracę z CH Beck

Agencja AM Art-Media rozpoczęła współpracę z CH BECK – jednym z największych wydawnictw prawniczych na polskim rynku. Agencja zajmie się działaniami public relations w zakresie sztandarowego elektronicznego produktu wydawnictwa – Systemu Informacji Prawnej Legalis.

Legalis tylko w ostatnich miesiącach powiększył się o nowe moduły, dotyczące poszczególnych gałęzi prawa. Oprócz pełnej bazy aktów prawnych, bogatego wyboru orzecznictwa i wzorów pism oferuje m.in. – jako jedyny w Polsce – możliwość otrzymywania przez Internet odpisów elektronicznych z KRS, zawierających dane analogiczne do znajdujących się na odpisie tradycyjnym.

– Chcemy przybliżyć potencjalnym użytkownikom walory Legalisa i możliwości, które daje ten produkt – mówi Marcin Rosołowski, dyrektor ds. strategii i rozwoju AM Art-Media. – Nie ruszając się zza biurka nie tylko mamy dostęp do tysięcy aktów prawnych, komentarzy autorstwa wybitnych prawników oraz orzeczeń sądowych, ale także do pełnych informacji o firmach i instytucjach, zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Agencja AM Art-Media współpracowała i współpracuje z klientami związanymi z branżą prawną – m.in. Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Krajową Radą Komorniczą, Krajową Radą Radców Prawnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu