Seagate Technology informuje o zamknięciu rozmów dotyczących prywatyzacji firmy i ogłasza wykup akcji własnych

Seagate Technology (NASDAQ: STX) poinformował, że zarząd firmy zakończył rozmowy z funduszami private equity dotyczące możliwości prywatyzacji Seagate. Głównym powodem zamknięcia rozmów był niekorzystny dla akcjonariuszy oraz samej firmy przedział wycen wartości Seagate.

Zgodnie z ogłoszeniem firmy z 14 października 2010, Seagate otrzymał wstępną informację o zainteresowaniu zawarciem transakcji, zgodnie z którą stałby się firmą prywatną, a Rada Nadzorcza rozważała powyższe zgłoszenie.

“Doceniamy zainteresowanie ze strony firm private equity, jednakże zarząd i Rada Nadzorcza Seagate zdecydowały o zamknięciu rozmów dotyczących potencjalnego wykupu lewarowanego. Biorąc pod uwagę atrakcyjne warunki na rynku długu, poprawiającą się sytuację biznesową oraz inne opcje finansowania, Seagate rozpoczął realizację planu optymalizacji struktury kapitałowej, aby zwiększyć stopę zwrotu dla akcjonariuszy” – powiedział Steve Luczo, Seagate chairman, CEO.

Wykup akcji

Dodatkowo, zarząd firmy Seagate zezwolił na wykup akcji zwykłych o łącznej wartości 2 mld dolarów. Jest to kolejny krok Seagate w celu zwiększenia wartości firmy dla akcjonariuszy.

Seagate sfinansuje wykup akcji z posiadanych zasobów gotówkowych, przyszłych wpływów z działalności operacyjnej oraz potencjalnych alternatywnych źródeł finansowania. Akcje mogą być wykupowane w ramach zakupów na otwartym rynku, prywatnie negocjowanych transakcji, transakcji pakietowych, przyspieszonych transakcji wykupu akcji lub połączenia wymienionych metod. Czas i dokładna liczba odkupionych akcji będzie zależeć od wielu czynników takich jak cena rynkowa akcji, wymagania korporacyjne i regulacyjne oraz innych warunków ekonomicznych. Operacja może być zawieszona lub odwołana w dowolnym momencie.

Prognozy na drugi kwartał roku fiskalnego 2011

Zarząd Seagate wierzy we wzrost popytu na rynku dysków twardych. Obecne szacunki pokazują, że w kwartale zakończonym w grudniu 2010 zapotrzebowanie na pamięci masowe wyniesie 170 milionów sztuk. Dodatkowo, pomiędzy popytem i podażą utrzymuje się równowaga, przy zapasach zgromadzonych we wszystkich kanałach dystrybucji na – lub poniżej – poziomu docelowego.

W kwartale, który zakończy się w grudniu 2010 firma oczekuje przychodu na poziomie 2,7 miliarda dolarów oraz marży brutto jako procenta przychodu na poziomie 19,5%.

Prognozy na kwartał, który zakończy się w grudniu 2010 nie uwzględniają wydatków na restrukturyzację, kosztów związanych z zakończonymi rozmowami na temat prywatyzacji firmy, przyszłych fuzji, przejęć lub innych działań, która firma może podjąć. Seagate powstrzymuje się od komentowania wymienionych czynności.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu