Przejdź do treści

Ireneusz Tomecki nowym wiceprezesem Famur

Z dniem 1 grudnia Rada Nadzorcza FAMUR SA powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Ireneusza Tomeckiego. Jego działania skoncentrowane będą na rozwoju współpracy handlowej z kontrahentami na rynku polskim. Ireneusz Tomecki będzie także odpowiedzialny za integrację z Grupą FAMUR zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pemug SA, na zakup której spółki podpisały umowę przedwstępną.

Finalna umowa sprzedaży na rzecz FAMUR SA działalności operacyjnej Pemug SA – projektowej, budowlano-montażowej i konstrukcyjnej – zostanie podpisana do 15 stycznia 2011 roku.

Ireneusz Tomecki od marca 2010 roku piastował funkcję prezesa zarządu Pemug SA. Z Grupą FAMUR związany jest od 2008 roku. Od 2008 do lutego 2010 był dyrektorem finansowym Famur SA. W 2008 roku pełnił także funkcję prezesa zarządu Famur International Trade SA. Wcześniej związany był głównie z branżą finansową. W latach w 2004 był dyrektorem Oddziału 1 PKO BO w Sosnowcu, a od 2005 do 2008 dyrektorem Oddziału 1 PKO BP w Katowicach. W latach1993-2004 pracował w placówkach Invest-Bank SA , w tym m. in. jako dyrektor oddziału w Bielsku-Białej, dyrektor oddziału w Katowicach i dyrektor oddziału regionalnego w Katowicach. W latach 1986-1993 zatrudniony był na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w Katedrze Organizacji i Zarządzania – Zespół Elektronicznej Techniki Obliczeniowej jako laborant, konstruktor, asystent i adiunkt. W 1991 roku obronił pracę doktorską z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Dr inż. Ireneusz Tomecki jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Wydział Górniczy Specjalność Projektowanie i Budowa Kopalń, na której studiował w latach 1984-1988. W 1994 roku ukończył Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku bankowość. Jest absolwentem Studium Zarządzania i Marketingu według programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, które ukończył w 2000 roku.

Powołanie Pana Ireneusza Tomeckiego na wiceprezesa FAMUR SA związane jest także z planowanymi zmianami w strukturze Grupy FAMUR. Strategia rozwoju Grupy zakłada koncentrację na działalności w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego. Spółka planuje poszerzenie portfela usług i produktów przez inwestycje kapitałowe i akwizycje, a także unowocześnienie technologii i procesów produkcyjnych w wyniku realizacji inwestycji: FAMUR2. Przeprowadzone zmiany zapewnić mają Grupie FAMUR systematyczne poszerzanie portfela zamówień na rynkach polskim i światowym.

„Famur chce być globalnym, preferowanym dostawcą systemów podziemnej eksploatacji złóż, w oparciu o innowacyjne, niezawodne i bezpieczne produkty oraz doskonałą obsługę klienta, które pozwolą naszym odbiorcom odnieść sukces” – mówi Waldemar Łaski, prezes zarządu FAMUR SA

Strategia rozwoju Grupy FAMUR obejmuje wydzielenie i upublicznienie odrębnych grup kapitałowych o komplementarnej działalności. W wyniku realizacji strategii, na GPW notowane będą spółki: FAMUR SA, PGO SA i ZAMET INDUSTRY SA. Zakończenie działań planowane jest na III kwartał 2011 roku.

Podział Grupy będzie realizowany w formie wypłaty dywidendy składającej się z dwóch części: rzeczowej – płatność akcjami dwóch wprowadzanych na giełdę spółek (akcji PGO SA oraz akcji ZAMET INDUSTRY SA), a także gotówkowej – uzupełniająca płatność na poczet podatku od dywidendy. Środki finansowe na wypłatę dywidendy będą stanowiły znacząca część (ponad 90%) zysków FAMUR S.A. za lata 2007-2010.

Wydzielenie i upublicznienie grup kapitałowych pozwoli na uzyskanie rzeczywistej wyceny rynkowej poszczególnych spółek. Będą one miały możliwość przeprowadzania nowych emisji akcji i pozyskiwania finansowania na konkretne przedsięwzięcia rozwojowe. Ponadto, wydzielone grupy kapitałowe zyskają dodatkowe zdolności akwizycyjne i kredytowe. Pozwoli to na zintensyfikowanie działalności na rynkach krajowym i światowym.

W wyniku przeprowadzonych działań, na GPW obecne będą trzy grupy kapitałowe, których większościowym właścicielem będzie TDJ SA. Będą one działały w komplementarnych segmentach rynku: produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego (FAMUR S.A.), odlewniczym (PGO S.A.) oraz budowy maszyn i konstrukcji stalowych (ZAMET INDUSTRY S.A.).