Gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Teraz Polska Promocja”

W najbliższy poniedziałek, 6 grudnia, odbędzie się uroczystość wręczenia nagród przyznanych w IV edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja”, organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. W konkursie wyłaniane są najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji Polski. 

Współorganizatorami tegorocznej edycji są: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy objęli: Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski. Wśród partnerów są m.in. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Giełda Papierów Wartościowych, PGNiG, Narodowe Centrum Kultury i Deutsche Bank. Patronem Medialnym Konkursu jest TVP Info.

 – W tym roku na konkurs wpłynęły 74 prace, z czego 40 przeszło do drugiego etapu konkursu – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji „Teraz Polska”, inicjatora i organizatora projektu. – Oceniający prace eksperci podkreślają, że nie brak w nich zaskakująco ciekawych pomysłów na promocję naszego kraju i polskich osiągnięć. To optymistyczna wiadomość dla firm i instytucji, którym leży na sercu promocja Polski, jej gospodarki i walorów.

W wyborze prac skierowanych do recenzji, Komisja Kwalifikacyjna kierowała się oceną formalną – w zakresie terminowości zgłoszeń oraz zgodności prac z Regulaminem Konkursu oraz oceną merytoryczną, pod kątem: poprawności opracowania i adekwatności metodologicznej, innowacyjności podjętej tematyki i sposobu jej realizacji, oryginalności wyników, przydatności dla praktyki i możliwości kontynuowania badań.

Na autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Oprócz nagród finansowych będzie można zdobyć także atrakcyjne staże, praktyki, a nagrodzone prace będą miały szanse na publikacje.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”, która odbędzie się 6 grudnia br. (poniedziałek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72), w godz. 11:00-14:15. Wręczenie nagród laureatom planowane jest na godz. 13:00.

źródło/autor: Teraz Polska

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu