Votum S.A. uhonorowane tytułami Diament Forbesa i Przedsiębiorstwo Fair Play

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – została laureatem dwóch prestiżowych programów dla przedsiębiorców, uzyskując tytuły: Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Diament Forbesa 2011.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy. Ma on na celu promowanie etyki w prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast Diamenty Forbesa to coroczny ranking polskich przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

– „Zdobycie dwóch tak prestiżowych nagród utwierdza nas w przekonaniu o wysokiej efektywności i społecznym zapotrzebowaniu na naszą pracę. Obiektywizm oceny uwzględniającej zarówno wyniki finansowe, jak i wartość majątku firmy dokonywanej na potrzeby rankingu „Diamenty Forbesa” przez niezależny i cieszący się prestiżem podmiot, jakim jest Dun & Bradstreet, uwierzytelnia VOTUM S.A. na rynku, co jest istotne także w kontekście planowanego debiutu spółki na GPW. Natomiast tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play” jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ przyznany po raz czwarty z rzędu potwierdza, że Zarządowi VOTUM S.A. udało się połączyć prowadzenie efektywnego biznesu z etyką i działaniami społecznie odpowiedzialnymi wobec Klientów, pracowników firmy oraz jej pozostałych interesariuszy. Dla VOTUM obydwa tytuły stanowią wyróżnienie i motywację nie tyle do utrzymania dotychczasowej jakości świadczonych usług, co do jej dalszego stopniowego podnoszenia.” – mówi Dariusz Czyż, Prezes Zarządu VOTUM S.A.

Certyfikaty zostaną wręczone podczas uroczystych spotkań laureatów z organizatorami konkursów.

EMISJA AKCJI

Votum S.A. jest w trakcie swojej pierwszej publicznej emisji akcji. Zapisy rozpoczęły się 25 listopada i potrwają do 3 grudnia br. Cena emisyjna wynosi 3,80 zł za akcję. Inwestorom zaoferowano w trzech transzach łącznie 3 000 000 akcji serii A i B. Oferującym jest Dom Maklerski WDM S.A.. Emisja poprzedzi debiut VOTUM S.A. na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Zapisy w Transzy Otwartej przyjmowane są w: Biurze Maklerskim Alior Banku S.A., Biurze Maklerskim Banku BPH S.A., Beskidzkim Domu Maklerskim S.A. oraz Domu Maklerskim KBC Securities S.A. Natomiast zapisy w Transzy Instytucjonalnej oraz Pracowniczej przyjmowane są w Biurze Maklerskim Alior Banku S.A.

Akcje Votum S.A. oferowane są w trzech transzach:

I. Pracowniczej – obejmującej 1 200 000 Akcji serii B

II. Otwartej – obejmującej 350 000 Akcji serii B

III. Instytucjonalnej – obejmującej 1 000 000 Akcji serii A i 450 000 Akcji serii B

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu