Trigon Dom Maklerski rozszerza działalność na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

30 listopada Trigon Dom Maklerski zawarł pierwszą transakcję na rachunek klienta na Rynku Dnia Następnego prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. Trigon DM jest jednym z trzech domów maklerskich obecnych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Trigon Dom Maklerski jest akcjonariuszem i członkiem konsorcjum założycielskiego Towarowej Giełdy Energii. Dotychczas Trigon DM reprezentował przedsiębiorstwa energetyczne na giełdzie towarowej wyłącznie w transakcjach związanych z prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii i kogeneracji (nazywanych często zielonymi, żółtymi lub czerwonymi certyfikatami). Poszerzenie członkostwa  Trigon DM w ramach Rynku Towarów Giełdowych TGE jest kolejnym etapem rozwoju portfolio usług skierowanych do klientów instytucjonalnych.

– Pierwsze transakcje sprzedaży energii elektrycznej zostały przeprowadzone na Rynku Dnia Następnego. Obecnie przygotowujemy się do zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym. Do rozwoju naszej działalności w tym segmencie skłania nas duże zainteresowanie przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych handlem energią elektryczną na TGE. Obrót na TGE ma bardzo dużą dynamikę wzrostu. W III kwartale 2010 r. całkowity obrót energią elektryczną na TGE wyniósł 10,512 TWh (wzrost o 1408% rok do roku), co stanowi ok. 27% wytworzonej energii elektrycznej w Polsce w trzecim kwartale 2010 r. – mówi Lech Krzywiak, Dyrektor Departamentu Rynku Niepublicznego w Trigon Domu Maklerskim.

Trigon Dom Maklerski zamierza świadczyć usługi pośrednictwa w obrocie towarami giełdowymi notowanymi na wszystkich giełdach towarowych w Polsce, w tym na ruszającym 11 grudnia Rynku Towarowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie zespół pracujący nad projektami związanymi z pośrednictwem w obrocie towarami giełdowymi, na czele którego stoi Lech Krzywiak, Dyrektor w Trigon DM, pracuje nad poszerzeniem oferty skierowanej do odbiorców końcowych energii elektrycznej.

źródło/autor: Trigon Dom Maklerski

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu