Trigon Dom Maklerski rozszerza działalność na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

przez | 02/12/2010

30 listopada Trigon Dom Maklerski zawarł pierwszą transakcję na rachunek klienta na Rynku Dnia Następnego prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. Trigon DM jest jednym z trzech domów maklerskich obecnych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Trigon Dom Maklerski jest akcjonariuszem i członkiem konsorcjum założycielskiego Towarowej Giełdy Energii. Dotychczas Trigon DM reprezentował przedsiębiorstwa energetyczne na giełdzie towarowej wyłącznie w transakcjach związanych z prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii i kogeneracji (nazywanych często zielonymi, żółtymi lub czerwonymi certyfikatami). Poszerzenie członkostwa  Trigon DM w ramach Rynku Towarów Giełdowych TGE jest kolejnym etapem rozwoju portfolio usług skierowanych do klientów instytucjonalnych.

– Pierwsze transakcje sprzedaży energii elektrycznej zostały przeprowadzone na Rynku Dnia Następnego. Obecnie przygotowujemy się do zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym. Do rozwoju naszej działalności w tym segmencie skłania nas duże zainteresowanie przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych handlem energią elektryczną na TGE. Obrót na TGE ma bardzo dużą dynamikę wzrostu. W III kwartale 2010 r. całkowity obrót energią elektryczną na TGE wyniósł 10,512 TWh (wzrost o 1408% rok do roku), co stanowi ok. 27% wytworzonej energii elektrycznej w Polsce w trzecim kwartale 2010 r. – mówi Lech Krzywiak, Dyrektor Departamentu Rynku Niepublicznego w Trigon Domu Maklerskim.

Trigon Dom Maklerski zamierza świadczyć usługi pośrednictwa w obrocie towarami giełdowymi notowanymi na wszystkich giełdach towarowych w Polsce, w tym na ruszającym 11 grudnia Rynku Towarowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie zespół pracujący nad projektami związanymi z pośrednictwem w obrocie towarami giełdowymi, na czele którego stoi Lech Krzywiak, Dyrektor w Trigon DM, pracuje nad poszerzeniem oferty skierowanej do odbiorców końcowych energii elektrycznej.

źródło/autor: Trigon Dom Maklerski