NWZA B3SYSTEM S.A. podjęło uchwałę o połączeniu z COPI S.A. i NAVIPRO sp. z o.o.

NWZA B3System S.A. – dostawcy zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT – w dniu 30 listopada 2010 r. podjęło uchwałę w sprawie połączenia ze spółką Copi S.A. oraz NaviPro sp. z o.o.

Za uchwałą głosowali wszyscy akcjonariusze obecni na NWZA, reprezentujący 60,34% w kapitale zakładowym. Zakończenie wszystkich procedur związanych z połączeniem nastąpi do końca 2010 r. Nowa strategia B3Systesm S.A. zostanie przedstawiona w I kwartale 2011 roku.

„Zgodnie z oczekiwaniami wszyscy zebrani akcjonariusze głosowali zarówno za połączeniem z Copi S.A. jak i z NaviPro sp. z o.o. To oznacza, że z formalnego punktu widzenia zostały już dopełnione wszelkie procedury niezbędne do finalizacji tych fuzji. W chwili obecnej prowadzimy bardzo zaawansowane prace nad nową strategią, która zostanie zaprezentowana w I kwartale 2011 roku. Jestem przekonany, że inwestorzy docenią to, jak wiele możliwości niosą za sobą te zmiany, szczególnie z punktu widzenia wzrostu skali działalności oraz potencjału sprzedaży. Od 2011 roku B3System S.A. będzie podmiotem o przychodach na poziomie ok. 150 mln zł rocznie, przy czym spodziewamy się, że zasadność tej fuzji znajdzie również pozytywne odzwierciedlenie na poziomie wyniku netto.” – mówi Mirosław Kaliński, prezes B3System S.A.

W III kwartale br. B3System S.A. po raz pierwszy opublikował wyniki finansowe na poziomie Grupy, które uwzględniały wyniki Copi S.A. Dzięki połączeniu przychody B3System S.A. w III kw. wzrosły o 182% do 43,85 mln zł w porównaniu do 15,52 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku.

30 września 2010 r. nastąpiło powołanie Rady Nadzorczej B3System S.A. w składzie: Władysław Jan Sędzielski, Andrzej Woźniakowski, Jerzy Katana, Jacek Czykiel (z Copi S.A.), Wojciech Czajkowski (z Copi S.A.). W dniu 1 października br. Rada Nadzorcza powołała Zarząd w składzie: Mirosław Kaliński – Prezes Zarządu, Robert Wodziński – Wiceprezes Zarządu (z Copi S.A), Jarosław Kolankowski – Wiceprezes Zarządu (z COPI S.A), Piotr Jurzysta – Członek Zarządu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu