NaviExpert wśród laureatów polskiej edycji Eurecan European Venture Contest i zdobywcą nagrody Everest MCI

NaviExpert, spółka z portfela MCI znalazła się w gronie dziesięciu laureatów polskiej edycji konkursu Eurecan European Venture Contest i ma szansę zakwalifikować się do finału konkursu, który odbędzie się w grudniu 2010 roku w Barcelonie. Dodatkowo NaviExpert został wyróżniony przez zarząd MCI nagrodą Everest, która jest przyznawana najlepszym spółkom portfelowym.

Eurecan European Venture Contest (EEVC) to rozwijany od kilku lat w Europie konkurs mający na celu wyłonienie innowacyjnych firm technologicznych z branży: technologii informacyjnych (ICT), biotechnologii i czystych technologii będących na wczesnym etapie rozwoju. Po raz pierwszy eliminacje do tego konkursu odbyły się w Polsce a dziesięć wyłonionych firm – w tym NaviExpert – ma szansę powalczyć w grudniowym finale o nagrodę w wysokości 90 tysięcy Euro. Podczas konkursu wyłaniane, oceniane i nagradzane są innowacyjne przedsiębiorstwa, cechujące się odpowiednio dużym potencjałem rozwoju oraz stopniem zaawansowania technicznego oferowanych produktów i usług. Konkurs ma ponadto na celu szersze zaprezentowanie firm, które dzięki stosowanym rozwiązaniom będą w przyszłości wywierać znaczący wpływ na swoją branżę i przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie.

„Jesteśmy jednym z nielicznych przedsiębiorstw, które mają sprawdzony model biznesowy nawigacji na urządzenia mobilne. W najbliższej przyszłości planujemy wejść z naszą aplikacją na rynki zagraniczne. Udział w prestiżowym międzynarodowym konkursie jest pierwszym krokiem w tym kierunku” – mówi Andrzej Jaszkiewicz, prezes NaviExpert.

Docenienie dynamicznego rozwoju NaviExpert przez Zarząd MCI

W drugiej części gali zarząd MCI wręczył najlepszym spółkom portfelowym nagrody – Everesty. Tegorocznym laureatem w kategorii „Zarząd Roku” został NaviExpert. Zwycięstwo jest wyrazem uznania dla stale rosnącej pozycji rynkowej i wysokiego wzrostu spółki w 2010 roku. W połowie listopada 2010 roku łączna liczba aplikacji sprzedanych przez NaviExpert przekroczyła 1,2 miliona. W 2010 roku na rynek trafiło 800 tys. licencji, co stanowi wzrost o 400% w stosunku do roku 2009, kiedy to sprzedano 200 tys. nawigacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu