Literatura, konie i niepodległość – 168 Aukcja Dzieł Sztuki w DESIE Unicum

Grudniowa Aukcja Dzieł Sztuki w DESIE Unicum będzie okazją do zakupu m.in. prac nawiązujących do polskich poematów z czasów romantyzmu, które pokazują trwałość tej tradycji i zaangażowanie artystów w ówczesną literaturę i tożsamość narodową. Miłośnicy twórczości tradycyjnej i niepodległościowej również znajdą coś dla siebie.

Na najbliższej aukcji będzie można licytować kilka dzieł nawiązujących do polskiej literatury, szczególnie twórczości Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. Wśród takich prac z pewnością warto zwrócić uwagę na „Alinę” Leona Wyczółkowskiego. Jest to wyjątkowo piękna, wczesna praca artysty, przedstawiająca scenę z tragedii Juliusza Słowackiego „Balladyna”. Obraz tak wysokiej klasy mógłby być ozdobą znakomitej kolekcji prywatnej lub muzealnej (cena wywoławcza 590 000 zł). Nawiązanie do innego dzieła tego samego poety stanowi doskonała praca Wlastimila Hofmana z wczesnego okresu twórczości pod tytułem „Anhelli” (cena wywoławcza 65 000 zł). Z kolei Zygmunt Ajdukiewicz znalazł natchnienie w poemacie Adama Mickiewicza, a jego praca „Scena z Pana Tadeusza” najprawdopodobniej przedstawia rozmowę Sędziego z pokojówką (cena wywoławcza 46 000 zł).

Do tej samej kategorii prac można zaliczyć „Scenę z autoportretem we wnętrzu” Bruno Schulza z lat 20. XX w. Rysunek przedstawia grupową scenkę w pokoju, prowadzącą bezpośrednio do literackiego świata wyobraźni artysty (cena wywoławcza 48 000 zł). Praca pochodzi ze zbiorów spadkobierców przyjaciela twórcy. Miłośników „W pustyni i puszczy” Henryka Sienkiewicza może zainteresować z kolei grupa 7 ilustracji Adama Styki ilustrujących powieść (cena wywoławcza 13 000 zł).

W ofercie aukcji zwraca uwagę również „Widok z południa” Edwarda Okunia, którego prace rzadko pojawiają się w obrocie aukcyjnym. Ten zjawiskowy obraz można zaliczyć do najpiękniejszych dzieł artysty, jakie pojawiły się w ostatnich latach na licytacjach w Polsce (cena wywoławcza 45 000 zł). Przedwojenne prace Ludomira Sleńdzińskiego są ogromną rzadkością, dlatego wystawiony na licytację obraz „Na czatach” z pewnością zainteresuje powiększające się w ostatnich latach grono kolekcjonerów sztuki międzywojennej (cena wywoławcza 48 000 zł). Grudniowa aukcja będzie również okazją do nabycia ciekawych prac Juliana Fałata. „Pejzaż nieświeski z łosiem” oraz „Pejzaż zimowy z jeźdźcami”, obie powstałe w 1 ćw. XX w. Przedstawiają zimową przyrodę oraz polowanie w majątku Radziwiłłów w Nieświeżu. Artysta w swojej twórczości często odwoływał się do wcześniejszych wizyt w tym miejscu (cena wywoławcza odpowiednio 80 000 zł i 60 000 zł). W ofercie znalazła się również monumentalna praca „Binduga” Józefa Rapackiego, znanego malarza mazowieckich krajobrazów, przedstawiająca przystań w pobliżu tartaku (cena wywoławcza 80 000 zł).

Podczas ostatniej w tym roku Aukcji Dzieł Sztuki w DESIE Unicum licytowane będą również dzieła związane z tradycją ułańską i niepodległościową. Warto tutaj wspomnieć chociażby o pracach pędzla uznanej rodziny Kossaków, „Obrońcach Lwowa” Stanisława Batowskiego-Kaczora, „Portrecie Tadeusza Kościuszki” Józefa Balukiewicza czy „Ułanach” autorstwa Antoniego Trzeszczkowskiego.

Wystawione na aukcję obiekty oglądać można w siedzibie domu aukcyjnego DESA Unicum przy ulicy Marszałkowskiej 34/50 w Warszawie, w godzinach: poniedziałek-piątek 11-19, sobota 11-16. Aukcja odbędzie się 9 grudnia o godz. 19.00 w DA DESA Unicum.

Katalog aukcyjny dostępny jest w galeriach DESY Unicum oraz na stronie www.desa.pl.

Kolejne aukcje w DESIE Unicum:

16 grudnia – 2 Aukcja Prac na Papierze.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu