Elektroniczne księgi wieczyste akceptowane w Meritum Banku

Od 1 grudnia klienci ubiegający się o pożyczkę hipoteczną w Meritum Banku nie muszą już dostarczać papierowych odpisów księgi wieczystej. Meritum Bank, jako jeden z nielicznych na polskim rynku, zrezygnował z takiego wymogu dla nieruchomości, dla których prowadzona jest tzw. Nowa Księga Wieczysta. Bank bezpłatnie sprawdzi dla klienta stan prawny nieruchomości w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

„Akceptacja przez Meritum Bank elektronicznych odpisów z ksiąg wieczystych jest dużym ułatwieniem dla naszych klientów. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu, klient nie musi zjawiać się w sądzie po odpis księgi wieczystej. Bank przejął na siebie wszystkie formalności związane z ustanowieniem hipoteki.” – mówi Wojciech Rudzki, Kierownik ds. Kredytów Zabezpieczonych w Meritum Banku. – „Obecnie to Meritum Bank zajmuje się wysyłką wniosków do sądu o wpis hipoteki w księdze. Co więcej, to Bank uzyskuje odpis z księgi wieczystej po uzyskaniu prawomocnego wpisu hipoteki. W praktyce oznacza to, że oszczędzamy klientowi przynajmniej trzech wizyt w sądzie: przy uzyskaniu odpisu na potrzeby składanego wniosku, przy złożeniu wniosku o wpis hipoteki na rzecz Banku oraz przy odbiorze odpisu księgi po wpisaniu tejże hipoteki.” – dodaje.

Akceptacja elektronicznych ksiąg wieczystych przez Meritum Bank to kolejne udogodnienie dla klienta, dzięki któremu proces uzyskania pożyczki hipotecznej staje się łatwiejszy. Ważna dla klienta jest także szybkość procesu udzielania pożyczki – w Meritum Banku oferta kredytowa przedstawiana jest klientowi w ciągu pierwszego spotkania z doradcą. Bank zorganizuje również wycenę nieruchomości dokonaną przez niezależnego rzeczoznawcę.

Klient posiadający nieruchomość może uzyskać środki na dowolny cel lub spłacić swoje kredyty w innych bankach. Maksymalna kwota pożyczki jest określana indywidualnie dla każdego klienta i zależy od oceny zdolności kredytowej oraz wartości nieruchomości (jednakże nie może przekroczyć 300 tys. zł i 70% wartości nieruchomości). Pożyczkobiorca nie musi angażować własnych środków, ponieważ wszystkie opłaty i prowizje są kredytowane. Spłata pożyczki może zostać rozłożona na okres od 2 do 20 lat. Dodatkowo, klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą pożyczki oraz kosztów związanych z ubezpieczeniem pożyczki do czasu wpisu hipoteki na rzecz Banku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu