Tradis – najnowocześniejsza dystrybucja w Polsce

Grupa Dystrybucyjna Tradis – wchodząca w skład Grupy Handlowej Emperia – konsekwentnie unowocześnia systemy logistyczne prowadzonej działalności. Wprowadzone innowacje obejmują procesy przyjmowania zamówień, zarządzanie dostawami, stanami magazynowymi i transportem, systemy podnoszenia efektywności centrów dystrybucyjnych i oddziałów oraz inwestycje we flotę samochodów i wózków.

Rezultatem udoskonalania systemów logistycznych jest nie tylko wzrost satysfakcji klientów Tradisu, ale także redukcja kosztów prowadzonej przez spółkę działalności. Oszczędności finansowe związane są głównie z implementacją nowoczesnych i efektywnych procedur zarządzania dostawami oraz wdrażaniem coraz bardziej precyzyjnych systemów pomiaru efektywności we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw.

„Po zakończeniu procesu integracji segmentu dystrybucji, w 2010 roku skupiliśmy się na rozwoju organicznym, a także na optymalizacji procesów i polepszaniu standardów obsługi logistycznej. Celem tych działań było poszerzenie sieci dystrybucyjnej Tradisu tak, by przez nowoczesne centra dystrybucji i oddziały cash&carry móc docierać z ofertą do naszych klientów w całym kraju” – mówi Dariusz Kalinowski, członek zarządu Tradis.

Jednym z głównych celów procesu integracji systemu dystrybucji Tradisu była możliwość sprawnej obsługi dużych, ogólnopolskich podmiotów. Zwieńczeniem tych działań było podpisanie w czerwcu 2010 roku umowy handlowej z jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej – PKN Orlen. Wartość kontraktu szacowana jest na 220 mln rocznie.

„Umowa z PKN ORLEN to przykład wykorzystania skali Tradisu do współpracy z dużymi podmiotami, prowadzącymi działalność detaliczną na terenie całego kraju. Ogromne znaczenie ma tu nowoczesny system elektronicznych zamówień, który Tradis wykorzystuje już od kilku lat oraz doświadczenie w obsłudze serwisowej, z dowozem do klienta. Taki sposób współpracy stanowi obecnie 80% działalności dystrybucyjnej naszej spółki” – dodaje Dariusz Kalinowski

Grupa Dystrybucyjna Tradis planuje intensyfikację działań handlowych skierowanych do sklepów przy stacjach benzynowych w Polsce.

Tradis zamierza zdobyć pozycję lidera polskiego rynku dystrybucji FMCG w ciągu najbliższych kilku lat. Głównym założeniem strategii prezentowanej przez spółkę jest intensywny rozwój organiczny i aktywny udział w konsolidacji rynku handlu hurtowego.

Zgodnie założeniami strategii Emperii, Grupa Dystrybucyjna Tradis zostanie wydzielona i upubliczniona w I kwartale 2011 roku. Niezależność Grupy Dystrybucyjnej Tradis zapewni spółce pełną transparentność i podwyższy jej zdolność akwizycyjną. Przyszłoroczny debiut na GPW pozwoli na pokazanie realnej wartości ekonomicznej firmy. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą ścieżka wyodrębnienia Dywizji Dystrybucyjnej Tradis skróci czas potrzebny do przeprowadzenia niezbędnych zmian i pozwoli jeszcze skuteczniej realizować przyjętą strategię rozwoju.

Grupa Dystrybucyjna Tradis prowadzi sprzedaż hurtową dóbr FMCG przez magazyny Cash&Carry i Centra Dystrybucji rozlokowane w całej Polsce. Szeroki asortyment towarów, atrakcyjne warunki handlowe, nowoczesne systemy IT, niezawodna i tania logistyka czynią z Grupy Dystrybucyjnej Tradis wiodącego partnera handlowego dla wszystkich polskich sklepów.

Grupa Dystrybucyjna Tradis jest organizatorem sieci franczyzowych sklepów i supermarketów o różnorodnych formatach, dostosowanych do oczekiwań i potrzeb polskich konsumentów. Spółki franczyzowe Tradisu tworzą cenione przez klientów sieci Lewiatan, Groszek, Koliber, Euro Sklep i Milea.

Tradis jest także strategicznym partnerem Spółdzielni Społem i współorganizuje nowoczesny handel spółdzielczy w Polsce. W jego strukturach znajduje się PSD – Partnerski Serwis Detaliczny dedykowany tym odbiorcom. W ramach PSD już wiosną przyszłego roku rozpocznie działalność nowa sieć handlowa GAMA. Stworzą ją placówki 56 spółdzielni. Sieć będzie miała zasięg ogólnopolski i podstawą jej stanie się ponad 500 istniejących już sklepów spółdzielczych.

Według przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu badań satysfakcji klientów w najważniejszych obszarach działania Grupy Dystrybucyjnej Tradis, ponad 80% ankietowanych pozytywnie ocenia współpracę ze spółką. Najwyższe oceny uzyskały: poziom obsługi w hurtowniach, efektywność rozwiązywania problemów oraz dostępny asortyment. Badania wykazały, że placówki Tradisu cieszą się dużą lojalnością klientów – zdecydowana większość odwiedza je cyklicznie od lat, a ponad 33% z badanych respondentów robi zakupy wyłącznie w tych hurtowniach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu