To jeszcze nie jest szczyt możliwości, czyli podsumowanie wyników spółek w trzecim kwartale

III kwartał 2010 r. przyniósł po raz kolejny poprawę wyników spółek notowanych na GPW. Łączny zysk netto spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 (z wyłączeniem CEZ) wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku o ponad 11 proc. Jeszcze lepszą dynamikę zanotowały spółki z indeksu mWIG40. W tym przypadku wzrost zysku netto rok do roku wyniósł ponad 38 proc. Spółki z indeksu sWIG80 zanotowały poprawę zysku netto na poziomie około 9 proc. 

Na uwagę zasługuje fakt poprawy rentowności netto w przypadku spółek z indeksu mWIG40. W przypadku tych podmiotów zyski netto rosły znacznie szybciej niż przychody (odpowiednio 38 proc. i 17,7 proc.). Odwrotnie wygląda sytuacja spółek z WIG20 i z sWIG80, gdzie można zaobserwować nieznaczny spadek rentowności netto.

Ogólnie około 60 proc. spółek notowanych na GPW poprawiło wyniki, a 74 proc. zanotowało zysk netto. Do takiej zagregowanej analizy wszystkich spółek trzeba oczywiście podchodzić z pewnym dystansem, gdyż niejednokrotnie na łączne wyniki spółek mogą mieć wpływ jednorazowe wydarzenia w poszczególnych  firmach. Jednakże analiza taka daje ogólny pogląd na sytuację podmiotów notowanych na giełdzie i  pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące panującej sytuacji w gospodarce. W minionym kwartale mieliśmy właśnie do czynienia z kilkoma istotnym zdarzeniami jednorazowymi, które w pewien sposób zaburzają zagregowane wyniki. Negatywnie na dynamikę zysków rok do roku wpłynęła strata (720 mln zł) jaką zanotowała TP S.A., co było spowodowane zawiązaniem rezerwy (wyższej niż oczekiwania analityków) na odszkodowanie dla spółki DPTG.

Dobry kwartał mają za sobą banki. Zysk netto spółek tego sektora wzrósł rok do roku o prawie 20 proc. Wyniki lepsze od oczekiwań rynkowych pokazały BRE Bank, Bank Handlowy, ING Bank Śląski,  Bank Millennium oraz PKO BP. Wyniki PZU chociaż gorsze niż w III kwartale 2009 r. okazały się zgodne z oczekiwaniami rynkowymi.

Bardzo dobrze zaprezentował się sektor energetyczny. Łącznie zysk netto spółek tego sektora wzrósł o prawie 40 proc. w porównaniu z III kwartałem roku 2009. Na uwagę zasługują wyniki trzech największych podmiotów tego sektora: Tauron (220ml zł), Enea (183 mln zł) oraz PGE (747 mln zł). Lotos i PKN pochwaliły się zyskami przekraczającymi 1 mld zł. Tak dobry wynik to zasługa dobrego otoczenia rynkowego oraz korzystnego ukształtowania kursów walutowych. PGNiG mimo, że zanotował spadek zysku (liczony rok do roku), to i tak okazał się lepszy od oczekiwań analityków. Zyskiem powyżej 1 mld zł mogła się pochwalić jeszcze tylko jedna spółka – KGHM.

Przyzwoite wyniki pokazały także spółki sektora mediowego TVN i Agora, które wygenerowały w III kwartale odpowiednio 61 mln zł i 12 mln zł zysku netto.  Spółki budowlane pokazały natomiast mieszane wyniki. Polimex zarobił w minionym kwartale znacznie mniej niż w ubiegłym roku i o wiele poniżej oczekiwań analityków. Natomiast kolejny raz w tym roku pozytywnie zaskoczył wynikami Budimex, który na poziomie zysku netto „pokazał” 80 mln zł.

Również spółki sektora chemicznego mogą zaliczyć miniony kwartał do udanych. Negatywnie zaskoczyły jedynie Puławy. Spółka ta miniony kwartał zakończyła ze stratą prawie 40 mln zł. Warto zwrócić uwagę na spółkę Synthos, która kolejny raz z rzędu zaskakuje bardzo dobrymi wynikami. Miniony kwartał okazał się najlepszym okresem w historii spółki. Tak dobre wyniki znajdują odzwierciedlenie w notowaniach akcji. Od początku roku walory tego podmiotu zyskały już ponad 130 proc. Jeżeli dodamy do tego wzrost kursu akcji w ubiegłym roku o ponad 163 proc. czyni to spółkę Synthos jedną z najlepszych inwestycji w ostatnich dwóch latach.

Pomimo, iż zagregowane wyniki wydają się dobre, to również spora liczba spółek pokazała słabsze wyniki. Do grupy tej  należy zaliczyć  Bomi (30 mln zł straty), Kopex czy ABM Solid. 

Podsumowując III kwartał br. należy stwierdzić, że poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie znajduje odzwierciedlenie w lepszych wynikach spółek notowanych na GPW. Wydaje się, że wyniki, jakie spółki zaprezentowały w III kwartale nie są jeszcze szczytem ich możliwości i w kolejnych kwartałach można oczekiwać kolejnej poprawy. Spodziewane wzrosty zysków w połączeniu z aktualnymi wycenami spółek na GPW dają nadal potencjał do wzrostów na warszawskim parkiecie.

źródło/autor: Union Investment TFI

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu