ABS Investment z sukcesem zakończył emisję akcji, debiut na początku 2011 roku

2,4 mln zł pozyskała w listopadowej ofercie prywatnej spółka ABS Investment, doradca finansowy specjalizujący się w inwestycjach i transakcjach na rynku kapitałowym. ABS zaoferował 20 mln akcji po cenie jednostkowej 0,12 zł. Zainteresowanie inwestorów przerosło szacunki spółki – według Zarządu możliwe było uplasowanie trzykrotnie większej emisji.

Agentem emisji jest Beskidzki Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą jest Rubicon Partners S.A. Planowany termin debiutu na NewConnect to początek 2011 r.

Działalność ABS Investment S.A. opiera się na trzech głównych liniach biznesowych –bezpośrednich inwestycjach kapitałowych (z których w 2010 r pochodzi 35% przychodów spółki) oraz doradztwie finansowym i gospodarczym. W listopadowej ofercie prywatnej akcji złożonych zostało 29 zapisów na 20 mln akcji, sześciu inwestorów przekroczyło 5-cio procentowy próg, w tym notowana na NewConnect Auxilium S.A. i fundusz inwestycyjny z siedzibą w USA. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność finansową, m.in. inwestycje kapitałowe w spółki, które zamierzają zadebiutować na NewConnect. Wartość inwestycji ABS we wszystkie projekty szacowana jest na kwotę do 3 milionów złotych.

Inwestorzy wskazywali na innowacyjność modelu biznesowego ABS, wyraźnie odróżniającego spółkę od innych podmiotów na rynku – wskazał Robert Jaruga, prezes ABS Investment. Firma tworzy bowiem partnerską grupę spółek o komplementarnych usługach, wzmacniając wartość każdej z firm oraz całego portfela.”-wyjaśnił.

W ramach wcześniejszych projektów ABS zainwestowało w takie firmy, jak notowane na rynku NewConnect Auxilium S.A., Art NEW Media S.A czy Unima2000 S.A. Spółki łączy porozumienie o partnerstwie strategicznym, określające zasady wzajemnej współpracy i wzajemnej promocji usług. Celem jest umocnienie wizerunku oraz budowa wartości uczestniczących w grupie podmiotów.

ABS oferuje wsparcie w uzyskaniu środków na finansowanie projektów inwestycyjnych, a także na bieżącą działalność. Dzięki powiązaniom kapitałowym i personalnym z partnerami strategicznymi spółka świadczy kompleksowe usługi doradztwa finansowego w zakresie pozyskiwania funduszy z dostępnych instrumentów rynkowych.

Działalność ABS charakteryzuje wysoki poziom rentowności. Na koniec października br. wynik wynosi 0,18 mln zł zysku netto przy przychodach 0,23 mln zł. Prognozy przewidują osiągnięcie 0,3 mln zł zysku netto za cały rok 2010. Akcje spółki mają trafić do obrotu na rynku NewConnect na początku 2011 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu