„Inwestowanie z WIGorem” – ruszyła kolejna subskrypcja Indywidualnego Inwestycyjnego Ubezpieczenia na Życie WIG 20

Citi Handlowy i PZU Życie SA rozpoczęły kolejną subskrypcję Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Poza perspektywą wyższego niż na lokatach zysku, inwestorzy otrzymują gwarancję zwrotu 100 proc. zainwestowanego kapitału na zakończenie okresu ochrony ubezpieczeniowej. Zysk to bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od zachowania Indeksu WIG 20. Subskrypcja potrwa do 20 grudnia 2010 roku.

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie „Inwestuj z WIGorem II – subskrypcja WIG 20” to połączenie bezpieczeństwa inwestycji z możliwością osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż w tradycyjnych produktach oszczędnościowych.

Strategia inwestycyjna produktu oparta jest o indeks WIG20, który grupuje 20 największych spółek akcyjnych warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jeśli w trakcie trwania inwestycji indeks WIG20 wzrośnie powyżej poziomu początkowego, klienci oprócz 100 proc. zainwestowanej składki będą mogli otrzymać tzw. bonus inwestycyjny. Maksymalna wysokość bonusa może mieścić się w przedziale od 39,9 do 59,9 proc. kwoty składki, ale ostateczna wartość bonusa zostanie określona po zakończeniu subskrypcji. W sytuacji, gdy wartość Indeksu WIG 20 wzrośnie powyżej wskazanego powyżej poziomu maksymalnego, klient otrzyma bonus w wysokości 12 proc. składki. Gdyby jednak kurs Indeksu WIG 20 spadł poniżej poziomu początkowego, klient otrzyma 100 proc. wpłaconej składki.

Oferta przygotowana została przez Citi Handlowy i PZU Życie SA. Bank pełni w tym przypadku rolę agenta ubezpieczeniowego. W związku z tym, że produkt ma konstrukcję ubezpieczenia na życie i dożycie, wypracowany bonus inwestycyjny jako część świadczenia ubezpieczeniowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Sposób opodatkowania zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Minimalna kwota składki wynosi 5 000 zł. Subskrypcja Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Inwestuj z WIGorem II – subskrypcja WIG 20” potrwa do 20 grudnia 2010 roku. Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej to 3 lata.

Szczegółowe zasady na jakich oferowane jest ubezpieczenie określone są w Ogólnych warunkach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie (OWU). Z OWU klienci zapoznać się mogą w oddziałach Citi Handlowy oraz na stronie www.online.citibank.pl. Ze szczegółami zasad funkcjonowania produktu, ryzyka inwestycyjnego, kosztów związanych z produktem oraz opisem formuły obliczania bonusa inwestycyjnego można zapoznać się w oddziale Citi Handlowy.

źródło/autor: Citi Handlowy

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu