Pewny zarobek z FM Bankiem

Od 1 listopada br. klienci FM Banku mogą korzystać z nowej promocji „Zakupy z premią”. W ramach oferty, każdy klient banku otrzyma premię w wysokości 0,5% kwoty transakcji za każdą transakcję bezgotówkową dokonaną przy użyciu karty debetowej. Klienci, którzy wolą oszczędzać również zarabiają dzięki stałemu oprocentowaniu środków na rachunku bieżącym na poziomie 3,5% w skali roku.

Klienci nie muszą się zgłaszać do promocji – przystąpienie następuje automatycznie z chwilą dokonania przez posiadacza rachunku lub użytkownika karty transakcji bezgotówkowej. Jedynym warunkiem uczestnictwa w promocji jest otwarcie rachunku bieżącego w FM Banku oraz posiadanie aktywnej karty debetowej. Premia w wysokości 0,5% od wartości transakcji jest przyznawana w dniu obciążenia rachunku klienta transakcją bezgotówkową. Suma wszystkich premii przyznanych w okresie jednego kwartału będzie wypłacana klientom do 15-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Promocja „Zakupy z premią” jest skierowana do wszystkich naszych klientów, którzy mają w naszym banku otwarty rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i korzystają z naszych kart debetowych. Oferta jest skonstruowana tak, aby zarabiali wszyscy klienci – ci, którzy przeprowadzają dużo operacji bezgotówkowych, ale także ci preferujący odkładanie środków na rachunku – wyjaśnia Tomasz Klukowski, Wicedyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży w FM Bank S.A.

Promocja jest skierowana do przedsiębiorców i klientów indywidualnych i mogą wziąć w niej udział zarówno obecni, jak i przyszli klienci FM Banku. Promocja obowiązuje od 1 listopada 2010 r. do odwołania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu