Fortinet wzmacnia bezpieczeństwo usług w chmurze dzięki nowej rodzinie wirtualnych rozwiązań

Fortinet przedstawił cztery nowe rozwiązania, które umożliwiają dostarczanie usług „cloud computing” zapewniając bezpieczeństwo wirtualnych środowisk. Zwirtualizowane systemy FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer i FortiMail adresowane są głównie do administratorów dużych sieci i operatorów oferujących swoje usługi w chmurze.

Nowe, wirtualne FortiGate®, FortiManager™, FortiAnalyzer™ i FortiMail™ zostały zaprojektowane do pracy w zgodzie z technologią VMware ESX oraz ESXi. Zwirtualizowane modele współpracują ze swoimi sprzętowymi odpowiednikami dając możliwość wyboru między formą fizyczną a wirtualną w celu eliminowania zagrożeń płynących ze stref niekontrolowanych i gwarantując zarządzanie bezpieczeństwem w środowiskach infrastruktury zwirtualizowanej. Połączone rozwiązanie zapewnia lepszą integrację ze środowiskami wirtualnymi i pozwala chronić usługi oferowane w zwirtualizowanej strukturze sieciowej.

Wirtualny FortiGate podobnie jak tradycyjne modele, stanowi zintegrowaną wirtualną bramę bezpieczeństwa chroniąc infrastrukturę przed wieloma zagrożeniami. Rozwiązanie umożliwia integrację dotąd oddzielnych technologii oraz ogranicza koszty i stopień złożoności infrastruktury bezpieczeństwa. Klienci mogą połączyć zaporę sieciową, funkcję VPN, mechanizm zapobiegania penetracji, zapobiegania oprogramowaniu złośliwemu, zabezpieczenia aplikacji i kompleksową ochronę treści, mechanizm zapobiegania utracie danych, filtrowanie sieci WWW, czy funkcje przeciwspamowe i mają dodatkową możliwość kontroli ruchu międzystrefowego. Ponadto wirtualny FortiGate może być używany w powiązaniu z tradycyjnymi urządzeniami FortiGate, w celu zapewnienia ochrony zarówno w warstwie brzegowej, jak i w wirtualnych strefach bezpieczeństwa.

Wirtualny FortiManager dostarcza narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania infrastrukturą bezpieczeństwa. Bazując na zdefiniowanych strategiach, rozwiązanie oferuje scentralizowane udostępnianie, konfigurację i zarządzanie aktualizacjami dla FortiGate, FortiWiFi i FortiMail, jak również dla agentów punktów końcowych FortiClient.

Wirtualny FortiAnalyzer bezpiecznie agreguje dane z dzienników urządzeń Fortinet i innych urządzeń kompatybilnych z narzędziem syslog. Dzięki zastosowaniu kompleksowemu systemowi raportowania użytkownicy mogą filtrować i przeglądać raporty, łącznie ze sprawozdaniami dotyczącymi ruchu, zdarzeń, wirusów, ataków, treści WWW i danych poczty elektronicznej oraz uszczegóławiać dane w celu określenia sytuacji bezpieczeństwa i zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi. FortiAnalyzer udostępnia również zaawansowane funkcje zarządzania bezpieczeństwem, takie jak archiwizacja plików poddanych kwarantannie, korelowanie zdarzeń, ocena punktów wrażliwych, analiza ruchu oraz archiwizacja treści poczty elektronicznej, dostępu do sieci WWW, komunikatorów internetowych oraz przesyłu plików.

Wirtualny FortiMail do ochrony poczty elektronicznej został zaprojektowany w celu blokowania przychodzącego spamu i oprogramowania złośliwego, zanim zdoła ono zakorkować sieć i zainfekować użytkowników. Urządzenie pomaga również zapobiegać wysyłaniu spamu lub oprogramowania złośliwego (w tym również w ruchu mobilnym 3G), co może spowodować, że inne bramki przeciwspamowe umieszczą użytkowników na czarnych listach.

Wirtualne rozwiązania Fortinet pracują w sposób zbliżony do swoich fizycznych odpowiedników – firma Fortinet w dalszym ciągu udostępnia technologie domeny wirtualnej (Virtual Domain, VDOM) oraz domeny administracyjnej (Administrative Domain, ADOM) do celów zabezpieczania i zarządzania środowiskami wirtualnymi i obsługującymi wielu dzierżawców. Technologie wirtualizacji współpracują z branżowymi standardami dla sieci VLAN (wirtualna sieć LAN), dzięki czemu jedno wirtualne lub fizyczne urządzenie Fortinet jest w stanie obsługiwać setki domen leżących w obrębie środowiska, zapewniając niezbędną widoczność i możliwości kontroli zabezpieczeń między strefami, a jednocześnie zachowując wszelkie korzyści płynące z wirtualizacji.

Fortinet zajmuje się ochroną wirtualnej architektury sieciowej od wprowadzenia technologii domeny wirtualnej (VDOM) w 2004 roku. Firma rozszerzyła swoje kompetencje w zakresie wirtualizacji po nabyciu w 2006 roku praw do własności intelektualnej i technologii CoSine Communications, jednego z pierwszych liderów branży wirtualnych urządzeń. Dzięki stosowaniu rozwiązań Fortinet, dostawcy usług mają do dyspozycji wysokiej klasy platformę zwirtualizowanych usług bezpieczeństwa sieci, która pozwala im wyróżnić się na rynku. Duże przedsiębiorstwa z pełnym zaufaniem korzystają z technologii Fortinet w celu ochrony danych w ich prywatnych i hybrydowych chmurach.

Wirtualne urządzenia FortiGate i FortiManager są już dostępne w Polsce. Wirtualne wersje Obecnie dostępne są trzy opcje licencjonowania, które reprezentują trzy wirtualne modele systemu FortiGate-VM. 

Każdy model licencjonowany jest na określoną liczbę wirtualnych procesorów  (vCPU):  2, 4 lub 8. 

Do każdego modelu – tak jak w wersji sprzętowej systemów FortiGate, należy doliczyć serwisy FortiCare oraz subskrypcje FortiGuard.

Sugerowane ceny detaliczne wynoszą odpowiednio: 10 495Euro (FortiGate), 15 745Euro (FortiCare) oraz 31 495 Euro (FortiGuard).

źródło/autor: Fortinet

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu