Strony kariery – mocne i słabe strony pracodawców

Skąd najczęściej osoba poszukująca pracy czerpie wiedzę o pracodawcy? W XXI wieku, podstawą jest strona internetowa firmy. Pracodawcom w Polsce wydaje się jednak nie zależeć na sprawnej komunikacji z potencjalnymi pracownikami – świadczą o tym wyniki raportu badającego kondycję zakładki kariera na stronach największych pracodawców w Polsce, przeprowadzonego przez Agencję Marketingu Zintegrowanego Grupa Adweb. 

Według The Employer Web Benchmark 2010 zakładkę kariera na stronie potencjalnego pracodawcy odwiedza 8 na 10 kandydatów do pracy. Dobrze skonstruowana strona kariery buduje pozytywny wizerunek pracodawcy wśród kandydatów i sprawia, że koszty rekrutacji ulegają zmniejszeniu. Niestety pracodawcy w Polsce zdają się nie dostrzegać zalet jakie daje dobrej jakości strona kariery.

Czego potencjalny pracownik może dowiedzieć się z zakładki kariera w Polsce? Grupa Adweb oceniając 50 firm o najwyższym wskaźniku zatrudnienia w kraju,  pod kątem kondycji strony poświeconej karierze wskazuje na dwie kwestie: prowadzone przez firmę rekrutacje (przy czym w 63% przypadków nie wiadomo, czy ogłoszenie umieszczone na stronie jest aktualne) oraz wybiórcze informacje o wartościach, jakimi kieruje się firma i benefitach jakie otrzymują pracownicy firmy (informacje w tym zakresie uwzględniło 33% badanych firm). Kandydat rzadko kiedy ma jednak szanse dowiedzieć się tego, jak wyglądają możliwości rozwoju zawodowego i finansowego w firmie (takie dane znaleźć można na ok. 10% stron WWW).

Sam proces rekrutacji też bywa enigmą dla kandydatów (tylko 28 % firm informuje o przebiegu procesu rekrutacyjnego), automatycznego sprawdzenia statusu przesłanej aplikacji nie oferuje żadna firma – nawet te, które posiadają formularze rekrutacyjne (jest ich 15%). Nowoczesne kanały komunikacji, w których gustują młodzi pracownicy, dla największych firm nie istnieją – blog firmowy, Facebook, mikroblogi – te narzędzia w budowaniu wizerunku pracodawcy nie są wykorzystywane.

Informacje, które polski pracownik może uzyskać ze stron kariery polskich pracodawców są dość skąpe. Czy to się zmieni w przyszłości zależy w głównej mierze od tego, czy działy HR dużych firm będą otwarte na prowadzenie działań z pogranicza PR i dostrzegą konieczność budowania pozytywnego wizerunku firmy u przyszłych pracowników. Narzędzi jest mnóstwo trzeba tylko zacząć z nich korzystać  – ku zadowoleniu kandydatów do pracy.

źródło/autor: Grupa Adweb