Solvency II – zagrożenie czy szansa dla sektora ubezpieczeń wzajemnych

Od 2013 roku wszystkich ubezpieczycieli działających w Unii Europejskiej – w tym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) – zacznie obowiązywać  tzw. wymóg wypłacalności określony przez pakiet regulacji Solvency II. Głównym założeniem Solvency II jest ustanowienie systemu wypłacalności ubezpieczyciela dopasowanego do aktualnych ryzyk właściwych dla branży. O wpływie tej dyrektywy na działalność Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce rozmawiali w Warszawie czołowi przedstawiciele branży oraz organów nadzorczych podczas zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencji „Ubezpieczenia Wzajemne w Polsce: zmierzch czy nowe możliwości”.

Istotę działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych przedstawiła zgromadzonym podczas konferencji prof. dr hab. Maria Kuchlewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Rejent Life: „Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z definicji jest zakładem, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że głównym celem TUW – w przeciwieństwie do spółek akcyjnych nastawionych na osiąganie zysku – jest właśnie zapewnienie ochrony swoim członkom. ”

1 Andrzej Maciążek, Maria Kuchlewska, Polska Izba Ubezpieczeń, Solvency II, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, x

Dodatkowo, prof. dr hab. Maria Kuchlewska podkreśliła mocne strony ubezpieczeń wzajemnych: „W czasie kryzysu finansowego przypadającego na lata 2007-2009 – a więc kryzysu zaufania do instytucji finansowych – sytuacja TUW pozostała stabilna. Najistotniejszym atutem wzajemności ubezpieczeniowej – który wymaga specjalnego podkreślenia w kontekście dyrektywy Solvency II – jest fakt, iż TUWy mają większą niż spółki akcyjne zdolność pokrycia rezerw wynikającą z zasady wzajemności ubezpieczeniowej, która minimalizuje pokusę nadużycia oraz ogranicza negatywną selekcję ryzyka. Dodatkowo TUWy charakteryzuje wysoki, ale przede wszystkim stabilny wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej w czasach kryzysu.”

2 Andrzej Maciążek, Maria Kuchlewska, Polska Izba Ubezpieczeń, Solvency II, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, x

Doświadczenia wzajemności ubezpieczeniowej przedstawiła podczas konferencji Ewa Stachura-Kruszewska, prezes Zarządu TUW T.U.W. „Mimo wieloletniej tradycji wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce, nadal główna bolączką TUW jest niska świadomość społeczna dot. użyteczności i znaczenia ubezpieczeń wzajemnych, jako swoistej alternatywy wobec ubezpieczeń komercyjnych. Co ciekawe, to właśnie TUW’y poprzez swoją formę zorganizowania edukują opinię publiczną w zakresie nie tylko ubezpieczeń, ale także podstawowej wiedzy ekonomicznej. Niestety polskie prawo nie odzwierciedla specyfiki TUW, co wraz z brakiem spójnych przepisów prawnych może znacząco utrudnić funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń wzajemnych po wprowadzeniu dyrektywy Solvency II”

W konferencji wziął udział także Sekretarz Generalny AMICE (europejskiego stowarzyszenia ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielni ubezpieczeniowych) – Gregor Pozniak – który przedstawił rolę Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Europie oraz wpływ dyrektywy Solvency II na ich działalność. „Nadmiernie przezorne i nieproporcjonalne wymogi w zakresie przeciwdziałania ryzyku mogą prowadzić do zwiększenia potrzeb w zakresie kapitału, potencjalnie doprowadzając do wzrostu kosztów finansowania. Uderza to głównie w drobne i średnie firmy ubezpieczeniowe – a zatem może być istotnym zagrożeniem właśnie dla Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych. Potrzeba pozyskania kapitału może skłaniać te firmy do konsolidacji i rezygnacji z jednego ze swych najistotniejszych atutów biznesowych: bliskich powiązań z konsumentami. Zanim jednak Solvency II wejdzie w życie w Polsce jest miejsce na dialog z urzędem nadzoru, prezentację stanowisk oraz wypracowanie takiej formuły, która umożliwi zrównoważony rozwój wszystkich podmiotów rynku ubezpieczeniowego z ogromną korzyścią dla ubezpieczonych”.

Ponadto, w konferencji wzięli udział p. Tomasz Krawczyk Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów, który przedstawił kwestie implementacji dyrektywy Solvency II w Polsce, a także p. Małgorzata Katarzyna Chrzanowska – Kierownik Zespołu Roboczego ds. realizacji projektu UE Wypłacalność II w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz p. Renata Onisk z Działu Konsultingu, Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych w Deloitte.

„Konferencja stworzyła dodatkowe możliwości wymiany poglądów oraz nawiązania relacji pomiędzy uczestnikami polskiego rynku ubezpieczeń służących zarówno rozpowszechnieniu idei i koncepcji wzajemności ubezpieczeniowej, jak również budowaniu wspólnego stanowiska Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych umożliwiającego ich aktywny udział w procesie zmian legislacyjnych. Szczególnie cieszy nas stanowisko Ministerstwa Finansów, które pozostało otwarte na potrzeby wszystkich interesariuszy rynku ubezpieczeniowego, w tym także Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych” – podsumował konferencję Andrzej Maciążek członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

źródło/autor: AT Christie

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu