Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego w Polsce

Właśnie ruszył w Polsce nabór wniosków do konkursu organizowanego w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011 i realizowanego w 23 państwach Europy. W Polsce koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. 

Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego  to konkurs mający na celu wybranie i nagrodzenie najlepszych europejskich projektów wolontariackich, których celem jest zwiększenie szans zatrudnienia osób napotykających bariery na rynku pracy. Konkurs daje możliwość uczestnictwa firmom o różnych profilach i wielkości. Można  zgłaszać projekty w dwóch głównych kategoriach dla dużych i małych przedsiębiorstw (do 250 osób). Dodatkowo nagradzane będą debiuty czyli firmy dopiero rozpoczynające swoje projekty oraz programy najbardziej innowacyjne.  

Ideą konkursu jest wyróżnienie projektów opartych na zasadach wolontariatu pracowniczego i odpowiadających na potrzeby społeczne grup uznanych przez Komisję Europejską za szczególnie ważne i wymagające wsparcia. Jest to młodzież nie pracująca i nie ucząca się, ale też i młodzi, którzy niebawem wejdą na rynek pracy, osoby w wieku przedemerytalnym (50+), imigranci na lokalnym rynku pracy, osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego i bezdomni. Efektem realizacji projektu ma być zdobycie przez jego uczestników nowych umiejętności, kompetencji czy też poprawa samooceny i wzmocnienie motywacji w poszukiwaniu zatrudnienia.

Między innymi te właśnie cele realizuje  Centrum Wolontariatu, partner projektu w Polsce, które już od siedemnastu lat działa na rzecz promowania i rozwijania wolontariatu. Centrum organizuje również swój własny ogólnopolski konkurs dla wolontariuszy – Barwy Wolontariatu.

„Staramy się zachęcać ludzi do włączania się w działania obywatelskie. Z roku na rok jest coraz lepiej.” – o swoich doświadczeniach opowiada Dariusz Pietrowski współtwórca sieci Centrów Wolontariatu i obecny Prezes Stowarzyszenia – „Realizujemy projekty i kampanie społeczne adresowane do bardzo różnych odbiorców. Prowadzimy pośrednictwo wolontariatu czyli największy w kraju system łączenia wolontariuszy i placówek zainteresowanych współpracą. Organizujemy między innymi wolontariat w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej czy właśnie wolontariat biznesu. Z moich doświadczeń wynika, że wolontariat jest bardzo ważnym lecz wciąż niedocenianym instrumentem rynku pracy.” – dodaje Dariusz Pietrowski.

Ważnym kryterium oceny międzynarodowego jury konkursu są cele biznesowe firmy, stojące za decyzją o realizacji projektu.  „To dla Polaków zupełnie nowy aspekt myślenia o wolontariacie – mówi koordynatorka projektu Marta Walkowska-Lipko – w Polsce wciąż kojarzymy wolontariat raczej z filantropią. Tymczasem Nagrody mają pokazać przedsiębiorcom, że wolontariat pracowniczy może z powodzeniem przekładać się na korzyści biznesowe.”  Jak? Zdaniem autorów konkursu dobry i przemyślany projekt może na przykład ułatwić rekrutację na trudne do obsadzenia stanowiska w firmie, ograniczyć koszty takiej rekrutacji czy szkoleń. Może też rozwijać określone umiejętności pracowników firmy, takie jak edukowanie i kierowanie pracą innych, działanie zespołowe, zarządzanie projektem, umiejętność prowadzenia prezentacji. Może też wpływać na motywację kadry i satysfakcję z pracy.   

6 stycznia 2011 roku to termin składania wniosków do polskiej części konkursu. Następnie polskie jury wyłoni zwycięzców w kategoriach: Duża firma, Mała firma, Debiut oraz Innowacje i prześle polskie nominacje do oceny Europejskiego Jury w Brukseli. Wyniki konkursu na poziomie europejskim ogłoszone będą w lutym 2011 w Londynie.

Projekt stworzony został w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011 i sfinansowany przez Komisję  Europejską. Jest realizowany w 23 krajach Europy, w tym w Polsce. Międzynarodowym organizatorem jest brytyjskie stowarzyszenie Bussiness in the Community, w Polsce natomiast Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

źródło/autor: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu