ORION stawia na bezpieczeństwo żywności

Zarząd spółki ORION Znakowanie Towarów stawia na rozwój systemu zarządzania w oparciu o wdrożenie wymagań normy ISO 22000:2005/HACCP oraz standardu BRC/IoP. Po certyfikacji Orion będzie pierwszą drukarnią etykiet samoprzylepnych w Polsce, która będzie posiadała oba certyfikaty.

Norma ISO 22000:2005/HACCP określa wymagania dla systemu zarządzania, który jest dedykowany dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego tzn. takiej, która uczestniczy, w procesie przygotowywania wyrobów spożywczych, w tym również: ich opakowaniu, transporcie, magazynowaniu i dystrybucji. Jednoczesne wdrożenie standardu BRC/IoP, który jest dedykowany producentom materiałów opakowaniowych dla branży spożywczej, pozwoli drukarni ORION w pełni dostosować standardy produkcji, by spełnić wymogi bezpieczeństwa, pożądane w tym sektorze.

Kamil Zięba, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Zarządzania w spółce ORION wskazuje, że normy te zawierają wiele wymagań nawiązujących m. in. do Dobrych Praktyk Wytwarzania oraz  Dobrych Praktyk Higienicznych (GMP/GHP), czyli do tzw. programów warunków wstępnych. – W procesie wdrażania szczególna uwagę należy zwrócić na standardy higieniczno-sanitarne sensu largo. Dotyczą one np.: higieny pracowników, standardu zakładu produkcyjnego, kontroli procesu i produktu, systemu zabezpieczeń przed szkodnikami magazynowymi, skażeniem mikrobiologicznym – wymienia Zięba. Najważniejszym dokumentem we wdrażanym systemie jest „Analiza ryzyka i zagrożeń”, w której zidentyfikowano wszystkie rzeczywiste i możliwe do przewidzenia zagrożenia dla wyrobów spożywczych. Ryzyka i zagrożenia sklasyfikowano, a następnie opracowano wstępne programy operacyjne umożliwiające, ich wyeliminowanie lub zredukowanie do akceptowalnego poziomu oraz zapewniające wykrywanie ewentualnych problemów, które mogą się pojawić, mimo zastosowanych środków nadzoru.

– Wprowadzenie systemu zarządzania zgodnego z wymienionymi standardami pozwoli naszej spółce spełnić specyficzne wymagania strategicznych klientów z branży spożywczej, uwzględniając bezpieczeństwo zdrowotne naszego wyrobu – tłumaczy Zięba. Elementy składowe etykiety stanowią potencjalne źródła substancji szkodliwych, które mogą migrować bezpośrednio z etykiety lub pośrednio przez inne materiały opakowaniowe. Nowy system zapewnia nadzór na tym etapie i zapobiega wystąpieniu pomyłki, zapewniając bezpieczeństwo zarówno naszego wyrobu jak i produktu spożywczego. Certyfikat dla nowego systemu będzie też obiektywnym dowodem poświadczającym, iż drukarnia jest dostawcą bezpiecznych etykiet samoprzylepnych.

Audyt zewnętrzny planowany jest na styczeń 2011 roku. Po certyfikacji Spółka Orion Znakowanie Towarów będzie pierwszą drukarnią etykiet samoprzylepnych w Polsce, która będzie mogła poszczycić się wdrożeniem systemu zarządzania zarówno zgodnym z normą ISO 22000:2005/HACCP jak i standardem BRC/IoP.