Nanotel zbuduje sieć telekomunikacyjną w Raciborowicach Górnych za ponad 540 tys. zł

Nanotel S.A. – notowana na NewConnect, wyspecjalizowana firma działająca w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła, podpisała umowę z Telcoservice24 sp. z o.o. na wykonanie prac w ramach projektu budowy sieci telekomunikacyjnej na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S.A. Wartość kontraktu wynosi ponad 540 tys. złotych. Nanotel zrealizuje przedmiot umowy do końca I kwartału 2011 roku.

Jest to pierwsze zlecenie dla Nanotel S.A. od Telcoservice24 w ramach podpisanej umowy ramowej, na mocy której Nanotel będzie mógł realizować kolejne prace w oparciu o jednostkowe zlecenia. Przyczyni się to do znacznego uproszczenia procedury pozyskiwania przez niego zleceń.

– „Telcoservice24 jest podmiotem, który realizuje projekty telekomunikacyjne na rzecz TP S.A. Spółka ta ma za zadanie nadzór nad prowadzonymi w danym czasie pracami, sama również wybiera podwykonawców. W związku z tym, proces składania przez nią zleceń innym podmiotom jest długotrwały. Zaproponowaliśmy Telcoservice24 podpisanie stosownej umowy ramowej, dzięki której Nanotel będzie mógł realizować duże zadania jedynie na podstawie jednostkowych zleceń. Projekt budowy sieci telekomunikacyjnej dla Raciborowic jest pierwszym z tych zleceń. Jeśli nic nie stanie na drodze, to możliwe będzie rozpoczęcie nawet kilkuletniej współpracy. Dzięki temu mielibyśmy zapewnione stałe zlecenia. Ponieważ obecne zlecenie będzie realizowane etapami, to pierwsze przychody Nanotel uzyska jeszcze w IV kwartale br.” – mówi Daniel Wojnarowicz, Prezes Zarządu Nanotel S.A.

NOWY AKCJONARIUSZ, NOWY HORYZONT ROZWOJU

Grupa Novainvest S.A. – branżowy fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect, poinformowała, że jej akcjonariusze kontrolują 100 tys. akcji stanowiących 8,3 procent kapitału zakładowego w spółce Nanotel S.A. W związku z tym oba podmioty rozpoczynają współpracę strategiczną. Jej efektem ma być kilkukrotne zwiększenie przychodów Nanotel S.A. w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy w porównaniu z 2,3 mln zł prognozowanymi na 2010 rok.

„Nanotel stanie się spółką wykonawczą w ramach Grupy Novainvest, realizując projekty w obszarze budownictwa telekomunikacyjnego. Liczymy, że znajdzie to przełożenie na nasze przychody. Rozmawiamy już o pierwszych projektach, które mielibyśmy realizować.” – mówi Daniel Wojnarowicz.

WYNIKI FINANSOWE

W III kwartale br. Nanotel wygenerował ponad 863 tys. zł przychodów – o 37,6 proc. więcej niż w III kwartale 2009 roku. Jednocześnie spółka zanotowała ponad 29 tys. zł zysku netto w porównaniu do 14 tys. zł straty w analogicznym okresie 2009 r. Łącznie po trzech kwartałach ma już ponad 1,8 mln zł przychodów i 44 tys. zł zysku netto. Na cały 2010 rok Nanotel S.A. prognozuje osiągnięcie przychodów na poziomie 2,3 mln złotych. Zysk netto ma sięgnąć 230 tys. złotych. Spółka ma już zawarte kontrakty na ponad 2,3 mln zł, w pełni zabezpieczające wykonanie tej prognozy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu