PATENTUS S.A. zwiększa dynamikę rozwoju

Patentus S.A. – specjalizujący się w produkcji maszyn i urządzeń górniczych oraz konstrukcji stalowych, realizuje wcześniej założoną strategię. W listopadzie br. Spółka zawarła umowę z Kompanią Węglową S.A. na kwotę 10,4 mln złotych, dzięki czemu umocniła swoją pozycję w tym segmencie rynku. Na I kwartał br. planowane jest zawiązanie spółki joint venture w Chinach, które w perspektywie długofalowej pozwoli na ekspansję rynków wschodnich.

Spółka Patentus S.A., która w listopadzie zeszłego roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, skutecznie umacnia swoją pozycję na krajowym rynku maszyn i urządzeń górniczych oraz konstrukcji stalowych. Na początku listopada br. pszczyńska firma podpisała umowę z Kompanią Węglową S.A. W ramach nawiązanej współpracy Patentus S.A. dostarczy do Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” sześć przenośników taśmowych o łącznej wartości 10 418 032,79 zł netto. „Od połowy roku wartość umów i zamówień z Kompanią Węglową wyniosła już ponad dwadzieścia milionów złotych” – mówi Józef Duda, Prezes Zarządu Patentus S.A.

Pomimo wyraźnego spowolnienia w branży, Spółka na bieżąco uczestniczy w przetargach na dostawę oraz leasing finansowy maszyn i urządzeń górniczych. „Portfel zamówień wynosi obecnie około osiemnastu milionów złotych, z czego czternaście to efekt dotacji unijnych na rozwój górnictwa” – dodaje Józef Duda.

Zarząd przewiduje, iż przychody na koniec tego roku będą miały wartość blisko 70 mln złotych, natomiast zysk netto zostanie wypracowany na poziomie 7 mln złotych. W zeszłym roku wyniki wyniosły: przychody ze sprzedaży – 72 mln złotych, zysk netto – 7 mln złotych. Rosnące zapotrzebowanie na stal oraz węgiel koksujący powinno przełożyć w kolejnych kwartałach na lepsze wyniki finansowe.

Długofalowa strategia rozwoju Patentus S.A. zakłada również wzrost sprzedaży eksportowej produktów pszczyńskiej firmy. Zarząd szacuje, iż zawiązanie spółki joint venture w Chinach z firmą Tongmei nastąpi w I kwartale 2011, na mocy której Patentus obejmie 49% udziałów w Spółce. „Nawiązana współpraca zaowocuje uruchomieniem produkcji w Chinach, co ułatwi ekspansję na rynki wschodnie – między innymi w Rosji oraz w Indiach. Zamierzamy dostarczać maszyny i urządzenia górnicze głównie do 50 kopalń wchodzących w skład grupy kapitałowej. Liczymy, iż generować one będą 20% udziałów w przychodach Spółki.” – przekonuje Józef Duda.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu