Rozwiązania Sygnity wspierały Powszechny Spis Rolny 2010

przez | 18/11/2010

31 października 2010 zakończył się Powszechny Spis Rolny 2010, który objął ponad 2 miliony gospodarstw rolnych. Partnerem technologicznym GUS przy przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego 2010 była spółka Sygnity S.A W ciągu dwóch miesięcy spisu ponad 12 tysięcy rachmistrzów przeprowadziło ankiety spisowe w 2.479 gminach w 16 województwach.

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i mobilnych terminali, którymi dysponowali rachmistrze spisowi, pozwoliło na znaczne oszczędności w obszarze m.in. kosztów osobowych. Przeniesienie Spisu Rolnego do Internetu oraz terminali mobilnych umożliwiło też wyeliminowanie setek ton formularzy papierowych, co ma pozytywny wpływ nie tylko na ochronę środowiska, ale i całościowy budżet tego ogromnego przedsięwzięcia. Analiza danych zebranych za pośrednictwem elektronicznych formularzy umożliwi teraz szybsze przygotowanie statystyk i realizację celów Spisu.

Powszechny Spis Rolny 2010, jeden z największych w Unii Europejskiej, przeprowadzony został z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Po raz pierwszy w historii Spisu Rolnego całkowicie zrezygnowano z papieru i postawiono na komunikację mobilną oraz Internet. Rachmistrze spisowi, wyposażeni w terminale mobilne, przez dwa miesiące spisu odwiedzali gospodarstwa rolne, przeprowadzając wywiady z ich właścicielami, ale też kontaktowali się z nimi telefonicznie. Również po raz pierwszy osoby mające dostęp do Internetu mogły samodzielnie przekazać dane na temat swoich gospodarstw do GUS.

Partnerem technologicznym GUS przy przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego 2010 była spółka Sygnity S.A. W ramach współpracy Sygnity S.A. dostarczyła infrastrukturę techniczną i oprogramowanie niezbędne do realizacji Spisu metodą bezpośrednią. Spółka odpowiadała również za przeprowadzenie instalacji i konfiguracji oprogramowania, a także za rozbudowę i modernizację systemu wykorzystywanego do przeprowadzenia spisu za pomocą formularza elektronicznego. Sygnity S.A. przeprowadziła także szkolenia dla około 14.500 użytkowników systemu oraz świadczyła usługi wsparcia technicznego podczas realizacji spisów.

Powszechny Spis Rolny 2010 zrealizowany został przez GUS po raz pierwszy, od kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej i po raz pierwszy przy tak szerokim wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań IT. Dzięki nim mieliśmy pewność, że to ważne zadanie będzie zrealizowane przy zachowaniu najwyższych standardów jakości, a jednocześnie bardzo sprawnie i dokładnie – mówi Janusz Dygaszewicz, dyrektor Centralnego Biura Spisowego GUS. – Zebrane dane nie tylko dostarczą aktualnych informacji o strukturze gospodarstw rolnych i stanie rolnictwa na potrzeby krajowe, ale również, przez porównanie z danymi z innych krajów UE, będą m.in. umożliwiały kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej czy rozwoju regionalnego przez instytucje europejskie. Dlatego tak kluczowa dla powodzenia całego projektu była współpraca z godnym zaufania partnerem technologicznym.

Rozwiązania opracowane i obsługiwane przez Sygnity S.A. wspólnie z podwykonawcą, firmą Softline Sp. z o.o., były wykorzystane m.in. przez rachmistrzów spisowych na terenie całego kraju, przez dyspozytorów Wojewódzkich Biurach Spisowych oraz w Centralnym Biurze Spisowym. Terminale mobilne, z których korzystali rachmistrze, umożliwiły bezprzewodową wymianę danych i komunikację głosową z wojewódzkimi biurami spisowymi.

System opracowany przez Sygnity był wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie kompletnością spisu, a także prezentację danych ze wszystkich kanałów badawczych wykorzystywanych w czasie spisu tj.: CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – prowadzenie spisu przez rachmistrzów spisowych przy pomocy formularza elektronicznego, CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – ankietowanie metodą wywiadu telefonicznego wspomagane komputerem oraz CAII (Computer Assisted Internet Interview) – tzw. samospis internetowy polegający na sprawdzeniu i korekcie danych uzyskanych ze źródeł administracyjnych oraz uzupełnieniu brakujących informacji przez ankietowanego za pośrednictwem internetu.

Dla Sygnity było to priorytetowe przedsięwzięcie, nie tylko ze względu na jego innowacyjność i skalę, ale również na wagę samego Spisu, jako projektu o tak istotnym znaczeniu dla polskiej i europejskiej gospodarki. Nasze aplikacje pozwoliły nie tylko szybciej i sprawniej przeprowadzić sam proces przeprowadzania i zbierania ankiet, przyśpieszą też zdecydowanie prezentację danych i wniosków wynikających ze spisu – mówi Arkadiusz Lew-Kiedrowski, Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A. odpowiedzialny m.in. za sektor publiczny. – Jestem przekonany, że doświadczenie, które zdobyliśmy przez te dwa miesiące jest bezcenne i zostanie jak najlepiej wykorzystane przy Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 roku, w którym również będziemy partnerem technologicznym Głównego Urzędu Statystycznego.