Nowy FortiMail-3000C firmy Fortinet do zabezpieczenia poczty elektronicznej

Fortinet, producent rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego i lider rynku zintegrowanych systemów zarządzania zagrożeniami (UTM – Unified Threat Management), poszerzył rodzinę produktów zabezpieczeń poczty elektronicznej o nowe urządzenie FortiMail-3000C dla potrzeb wysoko wydajnego routingu poczty elektronicznej w przedsiębiorstwach.

Zaawansowane rozwiązanie oferuje możliwości inteligentnej ochrony wiadomości, bezpiecznego dostarczania treści oraz zapobiegania utracie danych dla przedsiębiorstw i dostawców usług. FortiMail-3000C zaprojektowano pod kątem rozbudowanych i wymagających środowisk komunikacyjnych, urządzenie może obsłużyć 50 000 użytkowników za pomocą pojedynczego systemu.

FortiMail-3000C cechuje się o 20 procent większą wydajnością w stosunku do swoich poprzedników i doskonale odpowiada potrzebom dużych przedsiębiorstw, dostawców usług aplikacyjnych i dostawców usług typu software-as-a-service (SaaS), zwłaszcza tych, które podlegają przepisom PCI/DSS lub HIPAA w zakresie handlu detalicznego, płatności, sektora finansowego oraz opieki zdrowotnej.

FortiMail-3000C oferuje mechanizm szyfrowania IBE (Identity-Based Encryption), umożliwiający wysyłanie wiadomości szyfrowanych bez konieczności korzystania z usług typu „user provisioning” lub zastosowania dodatkowego sprzętu, aby zagwarantować bezpieczne dostarczanie treści poufnych lub podlegających regulacjom prawnym do klientów, partnerów lub pracowników. Mechanizm FortiMail IBE jako jedyny oferuje możliwości dostarczenia wiadomości w modelu „push” albo „pull”. Dzięki temu zaszyfrowane wiadomości e-mail są dostarczane bezpośrednio do użytkowników oraz/albo przechowywane w urządzeniu FortiMail w celu pobrania. To znacznie ułatwia wdrożenie i wykorzystanie systemu. Ponadto system posiada dostosowywane i fabrycznie zdefiniowane słowniki służące do wykrywania przypadkowej lub celowej utraty danych poufnych albo objętych regulacjami prawnymi. Dzięki temu administratorzy mogą blokować wiadomości zawierające dane odpowiadające szeregowi wzorców, w tym np. numery kart kredytowych, ubezpieczenia lub kont bankowych. Można również utworzyć alternatywne strategie, które wymuszą szyfrowanie takich danych, aby ułatwić organizacjom spełnienie wymogów HIPAA i PCI/DSS.

FortiMail-3000C posiada identyczny format oraz wykorzystuje te same zabezpieczenia przeciwspamowe, przeciwwirusowe oraz przeciw oprogramowaniu szpiegującemu, jak inne urządzenia z serii FortiMail. Posiada jednak dodatkowy procesor, 16 gigabajtów pamięci RAM, oraz interfejs światłowodowy, co ma zapewnić mu wysoką wydajność. System projektowano z myślą o obsłudze do 1,2 miliona e-maili na godzinę lub 1,1 miliona e-maili na godzinę przy użyciu narzędzi FortiGuard Antispam i Antivirus. Urządzenie FortiMail-3000C obsługuje pamięci masowe RAID 1/5/10/50 o łącznej pojemności do 6 terabajtów z możliwością wymiany dysków w trakcie pracy.

W uzupełnieniu do nowej platformy FortiMail-3000C firma Fortinet poinformowała również o udostępnieniu systemu operacyjnego FortiMail 4.0 MR2. Udoskonalenia, które wprowadzono w systemie FortiMail 4.0 MR2, dotyczą wydajności i bezpieczeństwa.

Dzięki nowemu oprogramowaniu operacyjnemu FortiMail 4.0 MR2 urządzenie FortiMail‑3000C zostało wzbogacone o ważne rozszerzenia trybu serwerowego, umożliwiające pracę w roli pełnego serwera poczty SMTP, obsługującego bezpiecznie klienta pocztowego POP3, IMAP i WWW. Funkcja ta przyda się firmom, które chcą wymienić starzejące się serwery pocztowe, połączyć funkcje obsługi poczty elektronicznej w obrębie jednego urządzenia i zapewnić usługi bezpiecznej poczty elektronicznej oddziałom zamiejscowym.

W zakresie bezpieczeństwa w nowym systemie FortiMail 4.0 MR2 zwiększono kontrolę dostępu i rozbudowano mechanizm realizacji strategii na podstawie słowników:

  • grupy adresów – możliwość utworzenia reguł kontroli dostępu dla grup adresów e-mail lub adresów IP użytkowników;
  • archiwizacja wywoływana na podstawie słownika – mechanizm umożliwiający zastosowanie – oprócz adresu nadawcy, odbiorcy i słów kluczowych − również zawartości słowników jako podstawy do wywołania archiwizacji wiadomości e-mail.

Tryb serwera wzbogacono o kilka nowych funkcji, które mają na celu poprawienie wydajności, m.in.:

  • funkcja kalendarza – kalendarz umożliwiający planowanie zdarzeń i wysyłanie zaproszeń za pośrednictwem interfejsu poczty WWW;
  • książka adresowa – oferuje możliwość rozszerzonego wyszukiwania informacji, tworzenia grup użytkowników i synchronizacji z serwerem LDAP.

Fortinet zdaje sobie sprawę, że w obecnych czasach dużą wagę przywiązuje się do optymalizacji kosztów zwrotu z inwestycji, a budżety na rozwiązania IT są ograniczone. Dlatego nie prowadzi sprzedaży w modelu licencyjnym, tylko oferuje swoim klientom aktualizacje w czasie rzeczywistym bezpośrednio z poziomu usług zapobiegania zagrożeniom FortiGuard.

Dostępność

Urządzenie FortiMail-3000C można już kupić w Polsce. System FortiMail 4.0 MR2 będzie dostępny w pierwszym kwartale 2011 r.