Nowa strategia Enterprise 2.0 – funkcje społecznościowe w systemie Epicor ERP

Firma Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), czołowy dostawca oprogramowania biznesowego dla średnich przedsiębiorstw oraz oddziałów firm z listy Global 1000 ogłosiła nową strategię Enterprise 2.0. Jej celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom wykorzystania zalet płynących z zastosowania funkcji społecznościowych w aplikacjach biznesowych systemu ERP Epicor.

Strategia skupia się na dwóch kluczowych aspektach. Ma umożliwić firmom pracę zespołową za pośrednictwem narzędzi społecznościowych i uczynić aplikacje biznesowe bardziej przystępnymi. Ponadto ma ona pozwolić przedsiębiorstwom i użytkownikom kontrolować przepływ informacji bez przeładowania danych, wpływając tym samym na wydajność pracy. Epicor wykorzystuje w tym celu połączenie aplikacji do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) i Microsoft SharePoint 2010.

„Epicor jest jedną z pierwszych firm na rynku, które uświadomiły sobie znaczenie potencjału połączenia współczesnej architektury zorientowanej na usługi (SOA) z koncepcjami pracy zespołowej zgodnie z Web 2.0. Funkcjonalności te są wykorzystywane w rozwiązaniu ERP – Epicor 9.05. Enterprise 2.0 łączy kontekstowe dane korporacyjne z kanałami społecznościowymi. Epicor chce wspierać przedsiębiorstwa w uzyskaniu wydajnego zaangażowania pracowników w obrębie firmy, między przedsiębiorstwami oraz w łańcuchu dostaw złożonym z klientów i dostawców – powiedział James Norwood, Senior Vice President, Worldwide Product Marketing w firmie Epicor. Nasza koncepcja architektury biznesowej Epicor ICE jako jedna z pierwszych połączyła aspekty społecznościowe i technologiczne Web 2.0 z SOA. Nowa strategia ma wspierać przedsiębiorstwa w wykorzystaniu pełnego potencjału aplikacji Enterprise 2.0”

Koncepcja społecznościowa w ERP

96% specjalistów IT należy do jednej lub wielu grup społecznościowych1. Nie można zatem zignorować potrzeby angażowania się, wywierania wpływu i współpracy w nowym, społecznym Internecie. Rozwiązania firmy Epicor zawierają funkcje właściwe dla Web 2.0 takie jak wyszukiwanie korporacyjne, aplikacje kompozytowe (mashups — kolaże), wiki i znakowanie danych. Zgodnie z nową strategią Enterprise 2.0, Epicor planuje wprowadzić szereg dodatkowych możliwości, które w połączeniu z nowym rozwiązaniem SharePoint 2010 stworzą kompleksową platformę i pozwolą w pełni wykorzystać potencjał technologii Enterprise 2.0. Epicor zamierza dodać filozofię grup społecznościowych do systemów ERP poprzez takie funkcjonalności jak integracja aktualizacji statusu, źródeł wiadomości oraz szerszych społeczności SharePoint.

Kontrolowane strumienie aktywności

Opracowywane obecnie rozwiązanie Epicor Activity Streams pozwoli śledzić powiadomienia opublikowane przez system wraz z uwagami innych użytkowników. Aby uzyskać do nich dostęp użytkownicy będą również mogli uruchomić bardziej rozbudowaną aplikację internetową (Rich Internet Application, RIA), która pozwoli im zarządzać przepływem otrzymywanych informacji, dodawać ulubione sieci społecznościowe, określać konkretne kryteria i filtry wyszukiwania oraz grupować informacje za pomocą intuicyjnego interfejsu. Można na przykład stworzyć grupy do konsolidowania komunikatów systemowych dotyczących zarządzania procesami biznesowymi, takich jak powiadomienia o elektronicznej aprobacie. Końcowy wynik to większa wydajność użytkowników dzięki dostępowi do szerokiej bazy wiedzy i współpracy społecznościowej bez przeładowania informacjami.

Korzyści biznesowe technologii Enterprise 2.0

Osadzając elementy współpracy społecznościowej bezpośrednio w systemie Epicor i rozszerzając je poprzez zaawansowane funkcje SharePoint 2010, Epicor oferuje firmom korzyści biznesowe technologii Enterprise 2.0. Podając przykład, przez łączenie znaczników danych wprowadzonych w systemach Epicor i SharePoint użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych im informacji, aby szybciej reagować na problemy biznesowe i natychmiast je rozwiązywać.

„Cieszymy się, że Epicor wybrał SharePoint 2010, aby zaoferować nowe możliwości tym pracownikom, którzy coraz częściej muszą wykonywać codzienne zadania w oparciu o dostęp do istotnych, aktualnych informacji z każdego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia — powiedział Eric Swift, dyrektor generalny ds. SharePoint w firmie Microsoft. — Epicor to doskonały przykład partnera, który wykorzystuje najnowsze technologie Microsoftu, aby umożliwić pracę zespołową w skali całego przedsiębiorstwa oraz udostępnianie informacji we właściwym kontekście”.