GEFCO rozwija ofertę transportu multimodalnego

GEFCO rozszerza ofertę transportu multimodalnego, spodziewając się wzrostu popytu na usługi logistyczne o wysokiej efektywności, realizowane z respektowaniem zasad ekologii. Doświadczenie i specyficzny know how sprawiają, że GEFCO jest naturalnym liderem rynku, ustanawiającym nowe standardy w zakresie „zielonej logistyki”.

GEFCO, logistyczny ekspert w dziedzinie logistyki dla przedsiębiorstw przemysłowych, projektuje i wprowadza do użytku rozwiązania logistyczne na dużą skalę, odpowiadając na specyficzne potrzeby klientów. „Popyt na usługi z obszaru transportu multimodalnego wzrasta ze względu na ograniczenia związane z ochroną środowiska” – mówi Ralf-Charley Scultze, szef sekcji transport multimodalnego GEFCO na terenie Europy, Rosji and Centralnej Azji. „Coraz częściej firmy komunikują swoją politykę zrównoważonego rozwoju.

W perspektywie średnioterminowej trudno sobie wyobrazić transport dóbr na odcinku wielu tysięcy kilometrów jedynie za pośrednictwem transportu drogowego” – dodaje.

GEFCO jest obecnie wiodącym graczem na rynku transportu kombinowanego. Firma ma szerokie doświadczenie w transporcie multimodalnym i możliwość rozszerzenia swojej działalności w sektorze precyzyjnie projektowanych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby przemysłu poprzez dostosowanie od obecnej infrastruktury. Rozwiązania te mogą w pełni konkurować z transportem drogowym. GEFCO obecnie proponuje kombinowany transport drogowo-morsko-drogowy, tak jak np. serwis Vigo-Saint Nazaire, drogowo-morsko-rzeczno-drogowy do Wuhanu w Chinach czy drogowo-kolejowo-drogowy serwis zaopatrzenia fabryk pomiędzy Paryżem a Madrytem.

Siła GEFCO bazuje na zdolności zapewnienia niezawodnych przepływów bez względu na trudności związane z transportem. Ralf-Charley Schultze podkreśla, że „Nasza wartość dodana w transporcie kolejowym polega na przykład na konsolidacji i grupowaniu jednostek transportowych. Dzięki międzynarodowej sieci możemy zapewnić bezpieczne przepływy poprzez bezpośrednie wprowadzanie frachtu drogowego w wypadku strajku lub awarii linii kolejowych. Jako logistyczny architekt oraz integrator, GEFCO jest biegłe w zarządzaniu wieloma podmiotami. „Fracht na dużych odległościach angażuje szeroką grupę operatorów, włączając w to spedytorów, firmy kolejowe i przedsiębiorstwa. transportu naziemnego.” – mówi Ralf-Charley Schultze.

Wraz z kształtowaniem się nowego paradygmatu „zielonej logistyki”, kolej staje się uprzywilejowanym środkiem transportu. Europa dąży do uporządkowania tras poprzez ustanowienie dziesięciu korytarzy kolejowych, na liniach wschód – zachód oraz północ – południe. Kolej ma także znaczący wpływ dla regionu Europy Wschodniej i Rosji.

W oparciu o zwieńczone sukcesem uruchomienie linii kolejowej Vesoul-Kaluga, GEFCO kontynuuje rozwój transportu multimodalnego. Od 5 marca 2010 firma zapewnia dostawy kolejowe do fabryki w Kałudze (PCMAR) w Rosji z Vesoul we Francji, realizując so najmniej 5 transportów tygodniowo.

GEFCO rozwija usługi multimodalne, które są dostosowane specjalnie do indywidualnych potrzeb klientów, takie jak linia Madryt – Paryż dla Unilever. Obecnie sieć Ikea zwróciła się do GEFCO z prośbą o wprowadzenie usługi przepływów intermodalnych pomiędzy centrum dystrybucyjnym w porcie Fos (niedaleko Marsylii), a regionem paryskim. Kolejne projekty w fazie realizacji to m.in. połączenie pomiędzy Koper na Słowenii, a Rosją, przez Dobra na Słowacji, kolejne między portami bałtyckimi, a Azją Centralną i następne, łączące Niemcy z Turcją.

Dzięki doświadczeniu i know how GEFCO w transporcie kombinowanym, firma jest jednym z głównych graczy w tym zorientowanym na przyszłość sektorze.