DIALOG na „Białej Liście”

Telefonia DIALOG już po raz drugi otrzymała certyfikat programu „Biała Lista”. Jest on potwierdzeniem wiarygodności gospodarczej i rzetelności firmy. Wyróżnienie przyznaje Wrocławska Izba Gospodarcza.

Celem programu „Biała Lista” (od 2006 r.) jest stworzenie ogólnokrajowego systemu weryfikacji wiarygodności gospodarczej oraz ogólnopolska promocja firm. W tym roku, po raz pierwszy w historii „Białej Listy”, wręczono srebrne certyfikaty programu. Firmy, które je otrzymały, w tym również DIALOG, od ponad czterech lat uczestniczą w programie i nienagannie przechodzą cokwartalne weryfikacje. Wyróżnienie DIALOGu srebrnym certyfikatem wiarygodności i rzetelności jest potwierdzeniem, że spółka umacnia wizerunek solidnego partnera w biznesie.

Założone kryteria weryfikacji w programie „Biała Lista” pozwalają honorować te firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec swoich kontrahentów, sumiennie regulują należności i respektują zasady etyczne w relacjach biznesowych. W ten sposób powstaje coraz liczniejsze grono godnych zaufania podmiotów gospodarczych. Obecnie program obejmuje 250 przedsiębiorstw z całej Polski.

Tegoroczna gala programu „Biała Lista” odbyła się 17 listopada br. i zgromadziła we wrocławskim Ratuszu ponad 200 przedsiębiorców.

Certyfikat programu „Biała Lista” to jedno w wielu wyróżnień, jakie Telefonia DIALOG otrzymała w 2010 r. Wśród ważnych tegorocznych nagród operatora wymienić należy także: wyróżnienie Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji za wdrażanie innowacyjnej technologii pasywnej sieci optycznej PON, Godło Jakości 2010, tytuł Marki Wysokiej Reputacji PremiumBrand 2010 i Wirtualny Tele w kategorii Innowacja Roku 2009.