NUQ Research, wchodzący w skład Grupy IQS, wspiera projekt „B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki”

„B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki” to projekt skierowany do pracowników instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych, którego celem jest promocja transferu wiedzy między nauką a gospodarką. Realizatorzy zamierzają na konkretnych przykładach pokazać, że wyniki badań szeroko pojmowanych nauk społecznych (np. socjologii, psychologii, filozofii, ekonomii, zarządzania) przekładają się na realizację celów gospodarczych.

W ramach projektu zaplanowano wiele działań, w tym:

  • stworzenie dwóch ogólnodostępnych baz instytucji badawczo-rozwojowych oraz instytucji pośredniczących między nauką a gospodarką na terenie Polski
  • opracowanie kursów e-learningowych (m.in. z zakresu zarządzania projektami badawczymi, komercjalizacji badań, własności intelektualnej), które zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz będą dystrybuowane wśród osób biorących udział w szkoleniach
  • przygotowanie publikacji casebooka – obejmujące opracowanie 10 polskich i 3 zagranicznych case studies związanych z komercjalizacją badań naukowych i nawiązywaniem współpracy na linii nauka – gospodarka. Case studies zostaną przygotowane na podstawie wywiadów z przedstawicielami instytucji mających doświadczenie w tej dziedzinie.
  • szkolenia z wykorzystaniem metodyki case studies skierowane do przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych w dziedzinach nauk społecznych w 11 miastach wojewódzkich (Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin, Łódź, Białystok, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz). Szkolenia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem metodyki case studies Harvard Business School. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną także doświadczenia w zakresie komercjalizacji badań lokalnych instytucji pośredniczących między nauką a gospodarką.

Założenia i cel projektu projekt „B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki” zyskał aprobatę firmy NUQ, wchodzącej w skład Grupy IQS. Agencja badawcza NUQ Research jako jeden z partnerów projektu, zostanie opisana w opracowywanym casebooku, prezentującym współpracę środowiska naukowego i gospodarki.

Strona internetowa projektu: www.bepluser.pl