Nowa oferta produktów hipotecznych

Citi Handlowy konsekwentnie rozwija ofertę produktów hipotecznych. Po włączeniu produktów banku do oferty doradców finansowych Expander Advisors, bank wprowadził nowy cennik. Teraz minimalna marża dla kredytu mieszkaniowego i pożyczki hipotecznej wyniesie 1 proc. Bank wprowadza też nowe zasady wyliczenia marży kredytu hipotecznego.

Jej wysokość zależeć będzie już nie tylko od zakresu relacji klienta z bankiem i wkładu własnego klienta, ale także od wysokości kredytu. Nowy cennik dla produktów hipotecznych Citi Handlowy obowiązuje od 2 listopada 2010 roku.

Odpowiadamy na wymagania rynku, ale przede wszystkim na oczekiwania naszych klientów. Dlatego właśnie wprowadziliśmy zmianę cennika produktów hipotecznych. Marże kredytów uzależniliśmy od kilku elementów. W pierwszej kolejności od wysokości kredytu. Im wyższa kwota kredytu, tym niższą marżę klienci mogą uzyskać. Drugi element, to zakres relacji klienta z bankiem.

I wreszcie trzeci – wysokość wkładu własnego klienta, tłumaczy Katarzyna Przybyła Dyrektor Biura Kredytów Hipotecznych, Dzięki takiej formule wyliczania marży oraz akcji promocyjnej, która pozwala uzyskać kredyt z prowizją 0 proc., oferta Citi Handlowy jest dzisiaj jedną z najbardziej atrakcyjnych na rynku.

Od 2 listopada 2010 roku w Citi Handlowy kredyty mieszkaniowe i kredyty mieszkaniowe z dopłatami w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim” dostępne są z niższymi marżami. W zależności od aktywności klienta na innych produktach banku marża może zostać obniżona o 0,9 p. proc. Na wysokość marży wpływać może także wysokość kredytu oraz wysokość LTV, czyli stosunku wysokości kredytu do wartości nieruchomości. Marża maleje wraz z rosnącą kwotą kredytu. W przypadku, gdy LTV z kolei znajdzie się w przedziale do 70 proc., klienci będą mieli szansę uzyskać marżę niższą dodatkowo o 0.3 p. proc.

Marża kredytu hipotecznego dla aktywnego klienta Citi Handlowy wynieść teraz może od 1,0 proc. do maksymalnie 2,1 proc. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta.

Dla przykładu klient Citigold (aktywa o wysokości min. 100 tys. zł lub wpływ wynagrodzenia w wysokości 12 tys. pln) wnioskujący o kwotę kredytu 760 tys. zł, LTV 90% uzyskać teraz może marżę w wysokości zaledwie 1% wobec 2% oferowanych wcześniej. Klient Citi Handlowy z łącznym dochodem min. 6 000 zł netto ubiegający się z kolei o kredyt na 150 tys. zł, LTV 80% zamiast 2,4% marży, otrzymać teraz może marżę na poziomie 2%.

Podobnie zmiany wprowadzono do tabeli marż pożyczki hipotecznej.

W zależności od zakresu relacji klienta z bankiem marża pożyczki może zostać obniżona o 0,7 p. proc. Na dodatkową obniżkę wpłynąć mogą jeszcze wysokość LTV oraz wysokość kwoty kredytu.

Zgodnie z nowym cennikiem marża pożyczki hipotecznej dla aktywnego klienta wynieść teraz może od 2,4 proc. do 4,1 proc. Wysokość marży podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta.

Kredyt mieszkaniowy w Citi Handlowy udzielany jest na kwoty powyżej 80.000 Złotych. Bank oferuje kredyty mieszkaniowe wyłącznie w złotówkach. Tego typu finansowanie nieruchomości pozwala klientom uchronić się przed stratami związanymi z wahaniami kursu. Maksymalna kwota finansowania to 90 proc. wartości nieruchomości. Szczegółowe warunki dotyczące oferty kredytów hipotecznych w Citi Handlowy znaleźć można na www.citihandlowy.pl oraz u doradców w oddziałach Citi Handlowy.

Szczegółowe informacje na temat oferty produktów hipotecznych Citi Handlowy można uzyskać na www.citihandlowy.pl oraz w oddziałach Citi Handlowy i Expander Advisors.