II Giełda innowacyjnych pomysłów

18 listopada 2010 r. (czwartek), w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Krakowski Park Technologiczny organizuje w swojej siedzibie II giełdę start-upów. Zaproszeni są zarówno innowacyjni pomysłodawcy (naukowcy, studenci, młodzi przedsiębiorcy), jak i inwestorzy łowiący rokujące przedsięwzięcia. Czy na tej giełdzie poznamy polskich wynalazców na miarę Nokii lub facebooka?

Podczas kolejnego spotkania giełdowego realizowanego w ramach projektu „Sieć Inwestorów KPT” osiem początkujących firm zaprezentuje swoje innowacyjne projekty zgromadzonym inwestorom (aniołom biznesu, funduszom inwestycyjnym). Każda firma będzie miała zaledwie 10 minut na „sprzedanie” swojego pomysłu. Czy to wystarczy na przekonanie grantodawcy? „Liczy się dobry pomysł, skuteczny zespół oraz konkretna wizja rozwoju przedsięwzięcia. Jeśli inwestor pozytywnie oceni te trzy czynniki, mamy szansę na sukces” mówi Marcin Kuflowski – koordynator projektu Sieć Inwestorów KPT.

Innowatorzy prezentujący się podczas najbliższej Giełdy start-up, otrzymali pozytywną rekomendację małopolskich instytucji otoczenia biznesu, partnerów projektu. W skład specjalnej rady konsultacyjnej wchodzą przedstawiciele inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii, klastrów, izb gospodarczych i organizacji pozarządowych zorientowanych na nowoczesne technologie. Wsparcie Rady partnerów gwarantuje odpowiedni poziom projektów prezentowanych inwestorom.

„Giełda start-upów jest odpowiedzią Krakowskiego Parku Technologicznego na potrzebę wspierania młodych, innowacyjnych firm, którym brakuje kapitału na start. Dzięki szerokiej współpracy Parku, mamy możliwość zapraszania inwestorów z całej Polski, a tym samym budowania aktywnej platformy spotkań i współpracy. Mamy nadzieję, iż podczas krakowskich Giełd start-upów uda się złowić prawdziwe perły inwestycyjne, czego zarówno inwestorom jak i pomysłodawcom życzę – podsumowuje dr Sławomir Kopeć prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.

II Giełda start-upów odbędzie się 18 listopada 2010 r. (czwartek) o godz. 13:00 w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego przy Al. Jana Pawła II 41 L w Krakowie.

O projekcie „Sieć inwestorów KPT”:

  • Sieć Inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego jest projektem o charakterze ogólnopolskim realizowanym w okresie 1.11.2009 r. do 31.11.2011 r. To wspólna platforma dla ludzi z innowacyjnymi pomysłami oraz instytucjami i biznesmenami świadomymi swoich możliwości finansowych.

Cele projektu:

  • utworzenie platformy współpracy pomiędzy inwestorami a innowacyjnymi przedsiębiorcami,
  • kojarzenie innowacyjnych przedsiębiorców/projektów start- up z inwestorami kapitałowymi i instytucjami finansowymi.

Do projektu zapraszamy:

  • inwestorów polskich i zagranicznych, którzy chcą inwestować w nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania,
  • osoby lub firmy prowadzące działalność gospodarczą, posiadające innowacyjne pomysły lub projekty, które można skomercjalizować.

W ramach projektu organizujemy:

  • cykliczne giełdy start-upów umożliwiające innowacyjnym przedsiębiorcom zaprezentowanie się przed grupą potencjalnych inwestorów,
  • cykliczne fora inwestycyjne umożliwiające przedstawienie innowacyjnym przedsiębiorcom ofert funduszy Seed Capital/VC/PE lub Inwestorów prywatnych,
  • szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania kapitału zewnętrznego, w tym przebiegu typowego procesu inwestycyjnego, treningu umiejętności prezentacji projektu potencjalnym inwestorom oraz źródeł pozyskiwania kapitału na rozwój innowacyjnego przedsięwzięcia.

Więcej informacji na stronie www.siecinwestorowkpt.pl

Więcej informacji na temat Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl