Konsument i przedsiębiorca w europejskiej sieci

Na czym polega współpraca sieciowa? Gdzie szukać pomocy w przypadku: reklamacji towaru kupionego w UE, problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym za granicą, nieuczciwych praktyk zagranicznego banku, znalezienia pracy w krajach UE? Do kogo zgłosić skargę na urzędnika z innego kraju UE lub opieszałość procedur? Kto pomoże małemu przedsiębiorcy, chcącemu rozszerzyć działalność poza rynek krajowy?

To tylko część pytań, na które odpowiadali eksperci podczas rozpoczętej dziś konferencji pt. „Networking, czyli jak sieci współpracy UE pomagają konsumentom i przedsiębiorcom”, zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce oraz Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie ma pokazać, jak w praktyce działają oraz pomagają obywatelom instytucje Unii Europejskiej w Polsce.

– Na co dzień stykamy się ze skargami konsumentów na zagubienie bagażu przez linie lotnicze, brak dostawy towaru zamówionego w zagranicznym sklepie internetowym czy nieuznanie reklamacji produktu kupionego w jednym z państw UE. Jesteśmy po to, by szybko i skutecznie pomagać konsumentom w takich sprawach, żeby nie obawiali się korzystać z dobrodziejstw jednolitego rynku europejskiego – powiedział Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Europejskie Centra Konsumenckie w całej UE (sieć ECC-Net) otrzymały w 2009 r. aż 60,000 zgłoszeń od konsumentów, którzy skarżyli się na nieuczciwe praktyki biur podróży, linii lotniczych czy sklepów internetowych z całej Europy. Liczba skarg wzrosła o 40% w stosunku do początków działalności sieci ECC-Net, co pokazuje rosnącą świadomość konsumentów, chcących walczyć o swoje prawa.

– Nigdy nie odsyłamy z kwitkiem osób, które zgłaszają się do nas z prośbą o pomoc. Kiedy nie jesteśmy właściwi do rozpatrzenia danej sprawy, kierujemy konsumenta do instytucji współpracującej lub sami przekazujemy skargę do właściwego adresata (np. FIN-Net – w sprawach związanych z bankowością i ubezpieczeniami, Solvit – w przypadku skarg na działania urzędników z innych krajów UE) – powiedziała Małgorzata Furmańska, prawnik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Przypadki konsumenckie – do kogo się zwrócić?

1) Polski konsument mieszkał i pracował w Irlandii przez dwa lata. W tym okresie korzystał z konta bankowego, założonego w jednym z irlandzkich banków. Przed planowanym powrotem do Polski dokonał wszelkich niezbędnych rozliczeń z bankiem i zamknął konto. Po kilku miesiącach pobytu w Polsce, otrzymał z banku wezwanie do zapłaty, ponieważ – jak twierdził bank – na koncie był debet. W wyjaśnieniu sprawy tego rodzaju pomaga sieć FIN-Net.

2) Pan Kowalski kupił telewizor plazmowy oraz DVD w niemieckim sklepie internetowym. Zapłacił za towar i przesyłkę z góry. Zamówienie zostało zrealizowane, ale kurier dostarczył Panu Kowalskiemu jedynie sam telewizor, bez dodatkowego sprzętu. Konsument próbował kontaktować się ze sprzedawcą, ale ten nie odpowiadał na telefony i e-maile. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECC-Net), które pomoże w polubownym rozwiązaniu sporu z przedsiębiorcą.

3) Polski obywatel pracował na Węgrzech od kwietnia 2004 do listopada 2005 i był zatrudniony przez węgierskie przedsiębiorstwo. W lipcu 2005 złożył wniosek o dodatek rodzinny na dziecko do właściwej instytucji węgierskiej. Do stycznia 2006 r. nie otrzymał odpowiedzi. Zgodnie z prawem unijnym rezydenci innych państw członkowskich są uprawnieni do otrzymania świadczeń na tych samych zasadach co obywatele tych państw. W takiej sytuacji interwencję podejmie SOLVIT i pomoże odzyskać należność.

4) Przedsiębiorca z Lublina produkujący wysokiej jakości meble ogrodowe chce rozszerzyć swoją działalność poza rynek Polski. Jak to zrobić? Jakie warunki prawne powinien spełnić? Wszelkich informacji udzieli mu bezpłatnie sieć EEN, wspierająca małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność w krajach Unii Europejskiej.

Jak powiedziała Justyna Kulawik, prawnik z ośrodka EEN przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: – Funkcjonowanie sieci Enterprise Europe Network opiera się na zasadzie „zawsze właściwych drzwi”, czyli nieodsyłania petenta. Wszystkie MŚP otrzymują od partnerów sieciowych informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb. Dzięki takiej pomocy przedsiębiorcy mogą w większym stopniu korzystać z możliwości oferowanych przez jednolity rynek.

Na czym polega networking?

Współpraca sieciowa, czyli networking polega na wymianie informacji oraz wzajemnym wsparciu w osiąganiu wspólnego celu. W przypadku sieci współpracy Unii Europejskiej celem tym jest budowanie zaufania obywateli, konsumentów i przedsiębiorców do swobodnego poruszania się po wspólnym rynku europejskim (podróżowania, zakupów, zatrudnienia i prowadzenia działalności biznesowej). Instytucje działają w ramach danej sieci (np. centra ECC-Net obecne są we wszystkich 27 państwach UE oraz w Norwegii i Islandii), zaś poszczególne sieci współpracują z innymi, wymieniając informacje i uzupełniając się wzajemnie (np. ECC-Net z SOLVIT, EEN i FIN-Net).

– Taka współpraca formą przypomina puzzle – każda z sieci specjalizuje się w konkretnej dziedzinie. Dzięki wzajemnym kontaktom i połączeniu sił dochodzi do uformowania spójnego systemu, który wszechstronnie służy obywatelom Unii Europejskiej – powiedział Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Kompleksową działalność informacyjną na temat szans, jakie stwarza Unia Europejska prowadzą: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz sieć punktów Europe Direct. Ich aktywność uzupełniają sieci wyspecjalizowane do pomocy konsumentom w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, transportowych czy poszukiwaniu pracy na terenie UE.

Oto wybrane sieci informacyjne, wspierające obywateli Unii Europejskiej w różnych obszarach ich aktywności:

  • ECC-Net – Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (pomoc konsumentom w rozwiązywaniu sporów z zagranicznymi przedsiębiorcami)
  • Fin-Net (informacje o prawach konsumenta, jakie przysługują mu w sporze z przedsiębiorcą świadczącym usługi finansowe)
  • Solvit (rozwiązywanie problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach UE)
  • EURES (pomoc w znajdowaniu pracy w UE)
  • EEN – Enterprise Europe Network (wsparcie przedsiębiorców chcących rozszerzyć swoją działalność na rynek UE)