Bank odchudzony w wydatki

Już 18 listopada podczas konferencji IT@BANK w Warszawie Konica Minolta zaprezentuje bankowcom specjalnie dedykowany zestaw usług do optymalizacji kosztów druku w bankach – Optimized Print Services. Dlaczego? Bo sprawne zarządzanie flotą urządzeń drukujących w bankach i ich oddziałach w całej Polsce to nie lada wyzwanie. Podobnie jak obniżenie kosztów milionów wydruków miesięcznie. Z tymi problemami muszą się mierzyć działy IT i finansowe tych instytucji każdego dnia.

Sektor bankowy jest szczególnie wrażliwy na procesy optymalizacji druku. Dokumenty papierowe takie jak wyciągi bankowe, potwierdzenia operacji kasowych, umowy kont, itp. ciągle dominują w tym sektorze. Powoduje to konieczność utrzymania floty urządzeń drukujących w stałej gotowości często w trybie 24×6. Jednocześnie koszty druku stanowią poważną pozycję budżetową każdego banku. Według danych IDC druk w firmach pochłania aż 5 % z ich rocznych wydatków. Dzięki zastosowaniu racjonalizacji koszty te można zredukować aż o niemal 30%. Co robić żeby skutecznie ciąć wydatki a jednocześnie zachować jakość druku i sprawność maszyn?

– Konica Minolta proponuje usługi konsultingowe, które mają ocenić opłacalność i efektywność zastosowanych w każdym banku rozwiązań i podpowiedzieć nowe – lepiej spełniające wymagania i przede wszystkim tańsze – mówi Paweł Grzyb, kierownik produktu ds. Optimized Print Services w Konica Minolta Business Solutions Polska.

Aby zoptymalizować flotę w dużym banku – posiadających wiele działów i oddziałów – bardzo ważne jest, by dobrać ją odpowiednio do potrzeb. Innego sprzętu będzie potrzebował pracownik oddziału podpisujący z klientem umowy kredytowe, innego – specjalista ds. marketingu w centrali. W dziale marketingu świetnie sprawdzi się urządzenie kolorowe drukujące w formacie A3. Dla działów obsługi klienta, drukujących tysiące wyciągów z kont pod koniec lub na początku miesiąca – urządzenia, które mają bardzo wysoką obciążalność.

Wskazując klientowi zoptymalizowane rozwiązanie brany jest pod uwagę inny ważny czynnik – koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie to zakup urządzenia, koszt materiałów eksploatacyjnych i wydatki na serwisowanie urządzeń. Pośrednie to choćby koszt pracy informatyka – helpdesku, który naprawia drobne awarie urządzeń czy wymienia zużyty toner. Sumując te wszystkie czynniki wychodzi nam wynik, który powinien ulec optymalizacji.

Po negocjacji rozwiązania z klientem Konica Minolta opracowuje projekt wdrożenia. Po jego zakończeniu, gdy wszystkie maszyny są już przystosowane do nowych rozwiązań – uruchamia OPS Monitoring Comfort – system zdalnie monitorujący sprawność całej floty, która jest efektem nowego rozwiązania. Dzięki temu można reagować z wyprzedzeniem – wymienić kończący się toner czy bardzo szybko zareagować na awarię sprzętu w jakimkolwiek miejscu w Polsce. OPS Monitoring Comfort znacznie redukuje też koszt utrzymania posiadanej floty. Bank oszczędza przede wszystkim na magazynie tonerów i czasie pracy informatyka – zapewnia Paweł Grzyb.

Skorzystanie z usług konsultingowych Konica Minolta to szereg korzyści dla działów administracyjnych i finansowych oraz dla pracowników na co dzień korzystających z floty urządzeń drukujących.